Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
0e037d65-3cef-46f4-8a2d-786a53325e64 a s běžným číslem 57362/2013 bylo
doručeno dne 23.07.2013 13:07:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kohoutová Jitka, Obvodní soud pro Prahu 10

2 přílohy

Naše sp. zn.  38 Si 169/2013
 
 
Vážený pane,
 
v příloze Vám zasílám odpověď místopředsedy soudu,
k Vaší žádosti podané dne 23.7. t.r. dle zák. č. 106/1999 Sb.
 
Žádám Vás o potvrzení doručení tohoto e-mailu na e-adresu:
[1]Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]
 
Děkuji a jsem s pozdravem
 
 
 
Jitka Kohoutová
sekretariát předsedy
Obvodního soudu pro Prahu 10
e-mail: [email address]

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Kohoutová Jitka
Obvodní soud pro Prahu 10

6/8/2013

--------------------------------------------------------------------------

Naše sp. zn.  38 Si 169/2013
 
 
Vážený pane,
 
v příloze Vám zasílám odpověď místopředsedy soudu,
k Vaší žádosti podané dne 23.7. t.r. dle zák. č. 106/1999 Sb.
 
Žádám Vás o potvrzení doručení tohoto e-mailu na e-adresu:
[1]Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]
 
Děkuji a jsem s pozdravem
 
 
 
Jitka Kohoutová
sekretariát předsedy
Obvodního soudu pro Prahu 10
e-mail: [[1]email address]

References

Visible links
1. [2]mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 10 vyžaduje e-mail]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. mailto:instituce