Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO 63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
b92cafc3-b3b9-47fd-853d-d1191f0124e8 a s běžným číslem 32834/2013 bylo
doručeno dne 19.06.2013 18:37:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Žofková Markéta
Obvodní soud pro Prahu 2

28/6/2013

Dobrý den,

 

v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti ze dne 19.6.2013, která byla
zaevidována pod sp. zn. 40Si 179/2013.

 

S pozdravem.

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2