Rozesílání "Sdělení MZČR"

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ministerstvo zdravotnictví neměli požadované informace.

Michal A. Valášek

Vážení,

v souvislosti s obdrženou textovou zprávou označenou jako "Sdělení MZČR" a podepsanou "Jarmila Razova, hlavni hygienicka CR" vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Způsob, jakým byli vybíráni adresáti těchto zpráv.

2. Zda je text těchto zpráv stejný, nebo zda je nějakým způsobem personalizovaný.

3. Jaké náklady, včetně nákladů interních, byly s touto aktivitou spojeny.

Dále žádám o poskytnutí textu smluv se subjekty, které se na rozesílání podílely, včetně všech případných příloh, změn či dodatků.

Michal A. Valášek

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01CEKGB
značka: MZDR 45089/2020-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 22.10.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1958502_004.pdf