Rozdíl smluvní ceny a skutečné ceny v Závěrečných vyhodnoceních veřejných zakázek

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Karlovy Vary

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Statutární město Karlovy Vary

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych touto cestou požádal o vysvětlení rozdílu v oddílu 3
Závěrečných vyhodnoceních veřejných zakázek, konkrétně mezi Cenou dle
smlouvy a Cenou skutečnou v realizovaných veřejných zakázkách
zveřejněných na http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=398, tedy proč se
Cena dle smlouvy často liší od ceny skutečné?

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Vanke Jan
Statutární město Karlovy Vary

28/11/2012

Vážený pane Kleknere,

 

v příloze tohoto emailu si Vám dovoluji zaslat odpověď na Vaši žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

S pozdravem,

 

Ing. Bc. Jan Vanke

odbor právní

Magistrátu města Karlovy Vary

číslo telefonu - 353118299

e-mail: [email address]

Povinný subjekt: Informace pro všechny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji Vám za Vaši odpověď, byla doručena také poštou. Seznamte se prosím s aplikací Informaceprovsechny. V případě dotazů k aplikaci kontaktujte prosím tým Informaceprovsechny.

S pozdravem,

Ota Klekner