Rozdilne rozhodnuti stavebniho odboru-nosná zed.

Dotaz byl částečně úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Z jakého důvodu referentka stavebního odboru paní ,Stonavská Zdena v roce 2004-11-09. rozhodla U kontroly v bytě paní Bohdany Simonové Havanská 12 /142 ,Praha 7 ,nařídila odstranění černé stavby- vybourání nosné zdi a zabrání společných prostor.Číslo spisové značky Vyst.04/142Bbč/st.
V roce 2015 v jednotce číslo 1 v bytě pana Hyana stejná stavební referentka paní Stonavská rozhodla opačně a už se o nosnou zeď nejedná.

Chápu že ztratili z archivu stavebního odboru všechny plány ale nosnou zeď by referentka měla poznat ,nebo nepracovat na stavebnim odboru jako referentka.
Žádám o vyjádření,jak může referentka stavebního odboru,MČ.Praha 7,pZdena Stonavská,provést naprosto odlišné rozhodnutí,( 1.nosná zed, 2. nenosná zed-)Zed je podle plánu,domu,stále nosná.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážená paní,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular