Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 pro jednání Vlády ČR dne 13.01.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

9 příloh

(See attached file: 857p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Průvodní_dopis.pdf)(See attached file: Příloha_2_Obálka.pdf)(See
attached file: Příloha_3_Návrh_usnesení.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Předkládací_zpráva.pdf)(See attached file:
Příloha_5_Materiál.pdf)(See attached file:
Příloha_6_Vypořádání_připomínek.pdf)(See attached file:
Příloha_7_Návrh_tiskové_zprávy.pdf)(See attached file:
Příloha_8_Další_příloha_materiálu.pdf)