Roušky a respirátory - černé nitky

Marie vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
odpověď na můj dotaz je nedostatečná. Používání roušek a respirátorů schvaluje MZ, alespoň tak se domnívám, proto žádám o konkrétní odpověď na můj dotaz.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Marie

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.4.2021 09:21:46 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory - černé nitky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.4.2021 09:21:46 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
6.4.2021 11:53:47

Vaše zpráva ze dne: 6.4.2021 09:21:46
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory - černé nitky
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FD5CQ
Datum zaevidování: 6.4.2021 11:18:22

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
6.4.2021 11:53:47

Your message - dated 6.4.2021 09:21:46
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory - černé nitky
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01FD5CQ
Date of registration: 6.4.2021 11:18:22

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Povinný subjekt: Podatelna ministerstva zdravotnictvi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
do dnešního dne jste mi neodpověděli na můj dotaz Roušky a respirátory - černé nitky. Žádám, a to velmi důrazně, o odpověď. Když požaduteje něco po občanovi, můsí to být neodkladně. Když žádá o informaci občan, tak na to máte času dost. Odmítám proto respirátory nosit, zatím ani nenosím, neznám, co to je a nehodlám si ničit zdraví.

S pozdravem,

Marie

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.4.2021 13:36:49 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory - černé nitky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.4.2021 13:36:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
29.4.2021 14:02:16

Vaše zpráva ze dne: 29.4.2021 13:36:49
v souboru: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory - černé nitky
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FSN1C
Datum zaevidování: 29.4.2021 13:48:11

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
29.4.2021 14:02:16

Your message - dated 29.4.2021 13:36:49
in the file with the message contents [subject]:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Roušky a respirátory - černé nitky
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01FSN1C
Date of registration: 29.4.2021 13:48:11

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry