RMČ35/0599/12 ze dne 24. 1. 2012

Pavel Roušar vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 21

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 21 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Roušar

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám následující dotazy:
1) Úřad za rok 2014 nezpracoval výroční zprávu. Kdo je zodpovědný za nedodržení usnesení RMČ35/0599/12 ze dne 24. 1. 2012, ve kterém je stanoveno, že úřad každoročně v uvedeném termínu tuto výroční zprávu zpracje? Koho rada tímto úkolem pověřila? Koho pověřil úřad?
2) Proč tato výroční zpráva nebyla za rok 2014 zpracována a proč byla povinnost daná usnesením porušena? Jedná se o nedbalost, nedopatření či úmysl?
3) Kým bylo usnesení RMČ35/0599/12 schváleno (jména zastupitelů)?
4) Kdo je předkladatelem usnesení RMČ19/0322/15, které zmíněnou povinnost revokuje? Jaké jsou důvody? PRosím o předložení důvodové zprávy?
5) Kým bylo usnesení RMČ19/0322/15 schváleno (jména zastupitelů)?

S přátelským pozdravem,

Pavel Roušar