Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Horymír Navrátil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Řízení při užívání cbd full spektrum kapek

Horymír Navrátil vznesl tento dotaz dotaz na POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Horymír Navrátil přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Horymír Navrátil

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych se zeptat zda mohu s klidným svědomím řídit při užívání kapek na spaní CBD FULL SPECTRUM od firmy CBD Pharma (odkaz na příslušný produkt https://www.cbdpharma.cz/collections/spa... Dle sdělení prodejce produkt obsahuje cca 0,014 % zbytkového THC.

S přátelským pozdravem Navrátil

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

┌────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Název │ │
│(předmět) │Žádost o informace podle dotaz - Řízení při│
│datové │užívání cbd full spektrum kapek │
│zprávy: │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Přidělené │ │
│evidenční │PID-EM-2023/560125 │
│číslo v │ │
│e-podatelně:│ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Datum a čas │ │
│doručení │16.05.2023 14:29:01 │
│datové │ │
│zprávy: │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Přijato od: │[FOI #9528 e-mail] ??│
└────────────┴───────────────────────────────────────────┘

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Řízení při užívání cbd full spektrum kapek, kterou jste zaslal(a) na
adresu elektronické podatelny [1]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail], byla po
kontrole všech náležitostí přijata elektronickou podatelnou a splňuje
podmínky pro další zpracování stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby. Tato zpráva Vám nesděluje, zda a
jakým způsobem byla Vaše datová zpráva vyřízena. Informuje pouze o tom, že
zpráva byla elektronickou podatelnou přijata k dalšímu zpracování.

Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.

 

Upozornění:

Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

 

Co můžete udělat pro rychlé zpracování datové zprávy:

·         vyznačte útvar, kterému zprávu adresujete - a neznáte-li jej –
uveďte alespoň místo kde k události došlo; znáte-li číslo jednací, postačí
uvést je; při vyznačení místa je nezbytné dbát na jednoznačnost (např.
Třebíč je jen jedna, Lhot několik – zde je vhodné uvést i kraj nebo PSČ),

·         podání podle správního nebo trestního řádu musí (zjednodušeně
řečeno) obsahovat čeho se týká, co se požaduje, identifikaci odesilatele a
jeho podpis,

·         žádáte-li o konkrétní radu nebo stanovisko, identifikujte se
alespoň v rozsahu jména, příjmení a trvalého pobytu (v opačném případě
nelze očekávat radu jinou než obecnou)

·         PČR se zabývá i nepodepsanými podáními, je však třeba, aby
z takového podání bylo zřejmé na co je upozorňováno – a kde se tak děje
(viz první alinea); přeposlat e-mail bez komentáře k úspěšnému prošetření
zpravidla nepostačí.

Děkujeme, že přispíváte k rychlému a správnému zpracování Vašich datových
zpráv.

 

 

Confirmation message    
E-Registry of the Police of the Czech republic (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

┌──────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Electronic│ │
│submission│Žádost o informace podle dotaz - Řízení při│
│name │užívání cbd full spektrum kapek │
│(subject):│ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────┤
│E-Registry│ │
│evidence │PID-EM-2023/560125 │
│number: │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Date and │16.05.2023 14:29:01 │
│time: │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Received │[FOI #9528 e-mail] ??│
│from: │ │
└──────────┴───────────────────────────────────────────┘

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

The message you have sent to the e-Registry address
“[2]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]“, entitled as Žádost o informace podle dotaz
- Řízení při užívání cbd full spektrum kapek, has been successfully
accepted, as it met the requirements for further processing according to
the conditions given by the Rule of government no. 259/2012 Coll.; details
on use of the Document Management System.

 

This reply, however, does not provide you with the information associated
with the means of further processing but merely confirms that our
recipient system has received your message.

 

Please note this is an automatically generated message, do not reply.

 

NOTICE: This is not an emergency communication channel. In case of
emergency, please visit the Nearest Police Station or call 158 or 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]

pp.okvv@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasíláme vyrozumění k Vaší žádosti o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 16. května 2023.

 

 

S pozdravem

 

 

Martina Stehlíková
administrativní a spisový pracovník

+420 974 834 233
[1][emailová adresa]

 

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor komunikace a vnějších vztahů

Strojnická 27
170 89 Praha 7 – Holešovice

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Horymír Navrátil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.