Řízení podle části páté OSŘ

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci kolik Váš soud vede řízení podle části páté OSŘ, dále o informaci pod jakými spisovými značkami, a kolik bylo v roce 2020 a 2021 vydáno v těchto řízeních rozsudků.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Řízení podle části
páté OSŘ" s evidenčním číslem 25b6ce8c-ea43-4fcf-842e-fa2d242310db a s
běžným číslem 62999/2021 bylo doručeno dne 31.08.2021 12:50:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Frýdlová Barbora, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č.
106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 736/2021.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne 31.8.2021,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

referent oddělení komunikace s veřejností

 

Za správnost vyhotovení:

 

Barbora Frýdlová

Vedoucí rejstříku 69 SI

 

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

 

Tel: 221 093 111