Řízení ORI-17360-137/ČJ-2010

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci s odůvodněním zahájení/ukončení řízení ORI-17360-137/ČJ-2010

S přátelským pozdravem,

David Havlík

orp1.kr.analytici@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

David Havlík

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

má jít o spis vedený Policií České republiky, Obvodním ředitelstvím policie Praha 1, Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem hospodářské kriminality, 3. oddělením hospodářské kriminality.

S pozdravem,

David Havlík

orp1.kr.analytici@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Dobrý den,
pro dohledání Vámi požadované informace je nutno uvést další údaje, které by vedly k číslu jednacímu, pod kterým je Vámi požadovaný spisový materiál u zdejší součásti evidován (tzn. znáte-li jméno zúčastněné osoby či název organizace, jaké trestné činnosti se spisový materiál týkal atd).

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Lenka Vojtovičová
Kancelář ředitele
PČR OŘ Praha I
Tel. 974851453

ukázat citované pasáže

orp1.kr.analytici@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha