Řízení KRPA-272643-47/TČ-2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci s odůvodněním zahájení/ukončení řízení KRPA-272643-47/TČ-2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík