David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci, jaká rozhodnutí byla dosud vydána v řízení 4 KZN 408/2013 včetně jejich odůvodnění

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jana Kekulová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

2 přílohy

Prosím potvrďte příjem. Děkuji Kekulová

J.Hálová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Krajské státní zastupitelství

v Ústí nad Labem

1 SIN 14/2014

 

Dnešního dne jsem rozhodl o odmítnutí Vaší žádosti o podání informace,
jaká rozhodnutí byla dosud vydána v řízení 4 KZN 408/2013 včetně jejich
odůvodnění.

Ve své žádosti jste požadoval, abychom při vyřízení žádosti neuváděli Vaše
osobní údaje. Rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti však obsahuje a musí
obsahovat identifikaci žadatele, kterou jsme vymezili Vaším jménem,
příjmením a datem narození.   Sdělte prosím Váš požadavek, jestli Vám máme
požadovanou formou doručení toto rozhodnutí zaslat s Vašimi osobními údaji
nebo jestli chcete zaslat rozhodnutí jiným způsobem, například
v anonymizované podobě uvedením iniciálů jména a příjmení bez data
narození.  Nevím, jestli takové vyrozumění by bylo zcela v souladu se
zákonem, ale v rámci korektních vztahů bychom Vám takovou formu rozhodnutí
mohli adresovat dosavadním způsobem.

 

Po Vaší odpovědi Vám obratem rozhodnutí zašleme.  

 

S pozdravem

JUDr. Jan Jakovec

krajský státní zástupce

Povinný subjekt: J.Hálová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

navrhuji doručit mi rozhodnutí třeba do datové schránky

S pozdravem,

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

navrhuji doručit mi rozhodnutí třeba do datové schránky

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Povinný subjekt: Jana Kekulová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

navrhuji doručit mi rozhodnutí třeba do datové schránky

S pozdravem,

David Havlík