řízení 2 T 66/2015

Petr Kuja vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám informace o průběhu řízení ve věci 2 T 66/2015 v rozsahu:
datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství,
jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání
obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,
klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného
státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který
obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána,
jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy
a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek
trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci.

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - řízení 2 T 66/2015"
s evidenčním číslem 771e1288-5946-4988-af50-c1eae00eb9b2 a s běžným číslem
9682/2016 bylo doručeno dne 21.03.2016 22:27:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - řízení 2 T 66/2015"
s evidenčním číslem 771e1288-5946-4988-af50-c1eae00eb9b2 a s běžným číslem
9682/2016, doručené dne 21.03.2016 v 22:27:10 a ověřené dne 22.03.2016 v
05:12:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 104/2016" a ke
zpracování dne 22.03.2016 v 08:17:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
dle zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Kaňovská Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vámi zaslaný soubor PDF bohužel nejde otevřít, objevuje se jen chybové hlášení. Mohli byste mi, prosím, zaslat soubor ještě jednou?
Děkuji

S pozdravem,

Petr Kuja

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Dobrý den, k Vaší dnešní žádosti zasílám opětovně odpověď na Vaši žádost o
poskytnutí informací s tím, že všechny informace, které jsou žadatelům
poskytovány ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
jsou zároveň v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny na
elektronické desce zdejšího soudu na
[1]http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx..., kde je lze
v případě potřeby taktéž dohledat.

S pozdravem

L.Kaňovská

 

 

From: Kaňovská Lenka
Sent: Monday, April 04, 2016 2:06 PM
To: '[FOI #5144 e-mail] ??'
Subject: 40 Si 104/2016

 

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
dle zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Lenka Kaňovská

[2][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx...
2. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Kaňovská Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
načítání pdf souboru se opět nezdařilo.

S pozdravem,

Petr Kuja