Řízení 2 KZN 72/2013

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci s odůvodněním zahájení/ukončení řízení 2 KZN 72/2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jana Kekulová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

1 příloha

 

 

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM

Palác Zdar, Dlouhá 1, 400 85 Ústí nad Labem

tel: 477 105 900,  fax : 477 105 999,  e-mail :
[1]Instituce [KSZ Ústí nad Labem vyžaduje e-mail],   ID DS ua9aeqr

1 SIN 5/2014 -3                                
                                   Ústí nad Labem  dne 4.6.2014

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

 

 

Vážený pane, 

 

obdržel jsem Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.  Žádost jste formuloval velmi
obecně tak, že žádáte o informaci s odůvodněním zahájení/ukončení řízení 2
KZN 72/2013. Předpokládám, že se dotazujete na informaci o probíhajícím
prověřování  nebo jeho skončení v trestním řízení. V takovém případě jde o
informaci, kterou Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem  jako
povinný subjekt disponuje a nebyl zjištěn žádný důvod, který by
odůvodňoval odmítnutí Vaší žádosti.  Proto Vám poskytuji následující
informaci:

 

V trestní věci vedené u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad
Labem  pod sp.zn. 2 KZN 72/2013 (dnes vedeno pod sp.zn. 2 KZN 670/2013)
byly zahájeny úkony trestního řízení dne 14.5.2013 podle § 158 odst. 3
trestního řádu, a to na základě trestního oznámení podaného společností
Hotel Evropa Chomutov a.s., se sídlem v Chomutově, pro podezření na
neznámého pachatele ze spáchání trestného činu podvodu podle § 209
trestního zákoníku ve formě pokusu podle § 21 trestního zákoníku. 
Prověřování dosud nebylo ukončeno.

 

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Jan Jakovec

krajský státní zástupce

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [KSZ Ústí nad Labem vyžaduje e-mail]