řízení 18 T 155/2014

Petr Kuja vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 18T 155/2014 v rozsahu:
datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství,
jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání
obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,
klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného
státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který
obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána,
jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy
a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek
trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci.

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - řízení 18 T
155/2014" s evidenčním číslem f4dd5ae9-cdba-4409-9ae0-e23501e18176 a s
běžným číslem 9684/2016 bylo doručeno dne 21.03.2016 22:55:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - řízení 18 T
155/2014" s evidenčním číslem f4dd5ae9-cdba-4409-9ae0-e23501e18176 a s
běžným číslem 9684/2016, doručené dne 21.03.2016 v 22:55:23 a ověřené dne
22.03.2016 v 05:12:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 104/2016" a
ke zpracování dne 22.03.2016 v 08:18:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.  575 754 168, 773 783 145

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]