Řidičský průkaz řidiče motorového vozíku

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jaký druh řidičského průkazu (kromě průkazu obsluhy MV)musí mít obsluha motorového manipulačního vozíku pokud při manipulaci s břemeny vyjíždí mimo prostor skladu na nádvoří firmy, kde probíhá nakládka nebo vykládka na vozidla dopravců. Prostory nejsou vedeny ve stavební dokumentaci jako účelové komunikace.
Jaký druh řidičského průkazu musí mít obsluha MV v případě, že nakládka nebo vykládka probíhá na pozemní komunikaci (silnici)z důvodu pro nemožnost zajetí dopravního prostředku do areálu firmy

S přátelským pozdravem,

Jan Fojtík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.4.2015 10:59:41
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Řidičský průkaz řidiče motorového vozíku

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 26.4.2015 10:59:41
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Řidičský průkaz řidiče motorového vozíku

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Informace pro všechny,

1 příloha

-- ZE ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vážený pan

Jan Fojtík

XXXXXXX

XXX XX                                              e-mail:
         [1][FOI #4138 e-mail] ??

                            

 

 

Naše čj. 140/2015-072-Z 106/5

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím - sdělení

 

Vážený pane Fojtíku,

 

            obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s žádostí o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „InfZ“). V této žádosti jste požadoval informace týkající se -
cit:

 

"Jaký druh řidičského průkazu (kromě průkazu obsluhy MV)musí mít obsluha
motorového manipulačního vozíku pokud při manipulaci s břemeny vyjíždí
mimo prostor skladu na nádvoří firmy, kde probíhá nakládka nebo vykládka
na vozidla dopravců. Prostory nejsou vedeny ve stavební dokumentaci jako
účelové komunikace.

Jaký druh řidičského průkazu musí mít obsluha MV v případě, že nakládka
nebo vykládka probíhá na pozemní komunikaci (silnici)z důvodu pro
nemožnost zajetí dopravního prostředku do areálu firmy."

 

         Ministerstvo dopravy přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost  ze
dne 26. dubna 2015, která byla podatelnou ministerstva zaevidována pod
č.p. 21283/2015-MD-CKDP a sděluje Vám následující:

 

            K věci bylo zjištěno, že požadované informace je nutno
považovat za výklad právních předpisů, konkrétně dotazem na výklad
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů. Ministerstvo dopravy však není podle zákona č. 106/1999 Sb.
povinno poskytovat soukromým osobám výklad právních předpisů nebo zaujímat
odborná stanoviska k jejich aplikaci.  S ohledem na tuto skutečnost, v
souladu  s ustanovením § 2 odst. 4 zákona InfZ, se žádost se odmítá, neboť
se povinnost poskytovat informace dle tohoto zákona nevztahuje na výše
uvedené dotazy. Odůvodněné rozhodnutí v tomto smyslu Vám bude zasláno na
Vámi uvedenou korespondenční adresu poštou s dodejkou.

 

            Ministerstvo dopravy se nicméně rozhodlo, že předá Vaši žádost
k přímému vyřízení věcně příslušnému  Odboru agend řidičů, který Vám na
dotaz odpoví mimo režim InfZ (kontakt:
[2][1]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...).
Pokud byste měl v budoucnu dotaz podobného typu, tedy dotaz směřující
k výkladu právních norem, obracejte se s ním prosím mimo režim InfZ přímo
na věcně příslušný odbor ministerstva prostřednictvím e-mailové adresy
Ministerstva dopravy ([3]Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje
e-mail]).

 

            S pozdravem

 

 

Jan Šindler

vedoucí

Oddělení  komunikace s veřejností

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...