Řidičské oprávnění na čtyřkolku

Anna Červenková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Anna Červenková

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci jaké řidičské oprávnění musím mít k řízení čtyřkolky (s bílou SPZ), když ve velkém technickém průkazu je uvedeno:
- druh vozidla: motocykl čtyřkolka
- výkon 13,59 kW
- objem 686,4 cm3
- provozní hmotnost 346 kg.

S přátelským pozdravem,

Anna Červenková

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 21.3.2019 09:36:27
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Řidičské oprávnění na čtyřkolku

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 21.3.2019 09:36:27
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Řidičské oprávnění na čtyřkolku

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #7711 e-mail] ??

 

Naše č. j. 108/2019-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážená paní,

 

      dne 21. 3. 2019 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace,
Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Tato žádost
byla zaregistrována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
15715/2019-MD-CKDP. V této žádosti žádáte o informaci – cit.: „…jaké
řidičské oprávnění musím mít k řízení čtyřkolky (s bílou SPZ), když ve
velkém technickém průkazu je uvedeno:

-          druh vozidla: motocykl čtyřkolka

-          výkon 13,59 kw

-          objem 686,4 cm3

-          provozní hmotnost 346 kg…“

 

      Váš dotaz nespadá pod InfZ, neboť se jedná o žádost o výklad zákona,
na který se InfZ nevztahuje.

 

      Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám nicméně nad rámec zákonných
povinností poskytuje následující informace.

 

Čtyřkolka (dle v žádosti zčásti uvedených technických parametrů) spadá do
skupiny řidičského oprávnění skupiny B1, která je stanovena  v § 80a odst.
1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“), kde je uvedeno cit.: 

„(1) Do skupiny

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel
uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v
nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k
přepravě zboží,“.

            Z výše uvedeného tedy vyplývá, že řídit uvedenou čtyřkolku je
možné na základě řidičského oprávnění skupiny B1.

V dané věci dále uvádíme, že výše uvedená zákonná úprava stanovuje i
rovnocennosti řidičských oprávnění,  a to v § 81, kde je mimo jiné
uvedeno, že řidičské oprávnění skupiny B opravňuje i k řízení vozidel
zařazených do skupiny B1 (§ 81 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.),
tzn., že i držitel řidičského oprávnění skupiny B může řídit vozidla
zařazená do skupiny B1.

Pro úplnost uvádíme, že zmíněnou čtyřkolku byste dále mohla řídit na
základě řidičského oprávnění skupiny A, a to v rámci rovnocennosti, která
je stanovena v § 81 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.:

„(4) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení
čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém
stavu do 400 kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také
k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v
nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do
125 cm3.“

Zde je ale nutné dodat, že tato rovnocennost platí pouze na území České
republiky.

           

                Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy
sice je ústředním orgánem státní správy, který se podílí na přípravě
právních předpisů zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem,
který je oprávněn podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch,
na jejichž přípravě se podílí.

 

 

   S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
[3]+420 225 131 313
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7711 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/