Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Řidický průkaz od 16 let

Čekáme, až si David přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobrý den, mám otázku hledal sem na internetu a nikdo neví přesně jak to je. Můj dotaz je jednoduchý mám doma Jawu 250 typ 353. Motorka má objemem 249 cm³ a 9 kW. A právě proto se chci zeptat od kolika na ní můžu jezdit. Má veteránské čísla jinak r.v. 1960. Děkuji za odpověď

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 18.4.2017 13:05:10
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Řidický průkaz od 16 let

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 18.4.2017 13:05:10
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Řidický průkaz od 16 let

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

David

e-mail:   [FOI #6717 e-mail] ??

 

   

Naše čj. 203/2016-072-Z106/2

 

Věc: Žádost o informace ze dne 18. 4. 2017 - Výzva žadateli k doplnění
povinných údajů

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne 18. 4. 2017 pod č.p.: 19686/2016-MD-CKDP, Vám
sděluji, že postupu vyřízení žádosti brání nedostatek údajů ve Vaší
žádosti, tj. jméno a příjmení, adresa.  Proto Vás v souladu se zněním § 14
odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ), vyzývám  k
doplnění uvedené žádosti.

 

Odůvodnění:

 V textu podané žádosti se vyskytuje obsahová vada -  neobsahuje povinné
údaje -  jméno a příjmení (na žádosti je uvedenou pouze David), dále
adresu trvalého bydliště nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa
trvalého pobytu nebo bydliště. Tyto údaje jsou nutné k identifikaci
žadatele pro  žádost o poskytnutí informací, tedy zejména pro případné
vydání rozhodnutí.  Žádost je třeba písemně upřesnit doplněním tohoto
údaje.

 

Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost odložena. V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost
vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy  Ministerstvo dopravy obdrží doplnění
žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

 

S pozdravem

 

Jana Klenotová
Odbor komunikace, oddělení styku s veřejností
 
[1]logo
[2]+420 225 131 317
[3][emailová adresa] | [4]www.mdcr.cz
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

[9][IMG]

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mdcr.cz/
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
9. http://ibesip.cz/

Ministerstvo dopravy

6 příloh

David

e-mail:   [1][FOI #6717 e-mail] ??

 

   

Naše čj. 203/2016-072-Z106/3

 

Věc: Žádost o informace ze dne 18. 4. 2017 – Sdělení o odložení žádosti

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne 18. 4. 2017 pod č.p.: 19686/2017-MD-CKDP, jsme
Vás přípisem ze dne  20. 4. 2017, čj. 203/2017-072-Z106/2  vyzvali v
souladu se zněním § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ), k doplnění uvedené žádosti, tj. o doplnění údajů k identifikaci
žadatele. Vaše žádost neobsahuje povinné údaje -  jméno a příjmení (na
žádosti je uvedenou pouze David), dále adresu trvalého bydliště nebo,
nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro
doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Tyto
údaje jsou nutné k identifikaci žadatele pro  žádost o poskytnutí
informací, tedy zejména pro případné vydání rozhodnutí.  Žádost bylo třeba
písemně upřesnit doplněním těchto údajů.

 

Tato výzva byla na Vámi určenou e-mailovou adresu doručena dne 20. 4.
2017.

Vzhledem k tomu, že jste svou žádost nedoplnil ve stanovené lhůtě třiceti
dnů ode dne doručení výzvy o doplnění údajů, je tímto Vaše výše uvedená
žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D27AF8.D06E18C0    
[7]cid:image003.png@01D27AF8.D06E18C0     [8]cid:image004.png@01D27AF8.D06E18C0

[9][IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6717 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
9. http://ibesip.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.