Ridera LH 24 - souhlas s konáním akce

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Lesy ČR, s.p. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Marie Šustová

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí informací, zda Lesy ČR, s.p., udělil souhlas pořádáním akce Ridera LH 24, který se koná 27. - 29. 1. 2023 na Lysé Hoře v Beskydech, případně pokud bylo o něj požádáno, tak v jakém stavu je teď schvalovací řízení.

S přátelským pozdravem,

Marie Šustová
Neuměřice 35

Marie Šustová

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

upozorňuji do 22. 12. 2022 jsem neobdržela odpověď na můj dotaz v zákonné lhůtě.

S přátelským pozdravem,

Marie Šustová

Lesy České republiky, s.p., Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Toto sdělení je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Přezkoumání Žádost o
informace podle dotaz - Ridera LH 24 - souhlas s konáním akce podaná
prostřednictvím elektronické podatelny dne 23.12.2022 v čase 8:44 byla
přijata pod číslem podání LCR-099-CKDP/2022/0105221.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Seznam validací příloh:

Validace přílohy zprava.txt

• Příloha odpovídá přípustným typům zveřejněným na webových stránkách.

Validace podpisu emailu zprava.eml

• Notifikace spisové služby

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]
Datová schránka: e8jcfsn

Urbánková Jana Mgr., Lesy ČR, s.p.

Vážená paní Šustová,

LČR obdržely Váš email, jímž nás dne 23. 12. 2022 upozorňujete, že jste v termínu do 22. 12. 2022 neobdržela odpověď na Vás dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o sdělení, kdy a jakým způsobem měla být Vaše žádost LČR doručena a co bylo jejím obsahem, neboť ve spisové službě LČR, v níž jsou evidovány veškeré zásilky doručené poštou, emailem na el. adresu povinného subjektu Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail] a do DS, se nám dle dostupných informací (emailová adresa, předmět, Vaše jméno atd.) nepodařilo žádnou takovouto žádost dohledat.

Jakmile obdržíme bližší informace o urgované žádosti a jejím obsahu, přistoupíme neprodleně k jejímu vyřízení.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Jana Urbánková
referent – právník
Oddělení právní
Odbor právní a veřejných zakázek
T: +420 956 999 202
M: +420 724 623 857
E: [emailová adresa]

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
T: +420 956 999 111
F: +420 495 262 391
www.lesycr.cz

     

Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření
                

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení určité smlouvy; má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah tak nelze považovat za součást kontraktačního procesu ve smyslu ustanovení § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”). Z tohoto důvodu se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

ukázat citované pasáže