režijní jízdenky Českých drah, a.s.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce České dráhy, a.s. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Václav Pečený

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda, v kolika případech a za jakých podmínek, popř. na základě jakého předpisu, mohou zaměstnanci, jejich příbuzní, či bývalí zaměstnanci ministerstev a úřadů v České republice, využívat režijní jízdenky Českých drah, a.s. za výhodných, nebo obdobně výhodných podmínek jako zaměstnanci či bývalí zaměstnanci Českých drah, a.s.

Žádám o poskytnutí názvů všech úřadů, jejichž zaměstnanci, bývalí zaměstnanci mohou režijní jízdenky využívat.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

info@cd.cz, České dráhy, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za zaslanou elektronickou zprávu a potvrzujeme tímto její
přijetí. Váš požadavek byl přijat a bude zpracován v nejbližším možném
termínu.

V případě [1]stížností Vám bude odpovězeno ve lhůtách dle Smluvních a
přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
které jsou zveřejněny na [2]www.cd.cz v sekci [3]Čím se řídíme.

Podněty týkající se omezení provozu na trati, nádraží nebo zastávek
spadají do kompetence správce infrastruktury (tratě, zastávky, nástupiště,
nádražní budovy, audiovizuální systém ve stanici, zabezpečovací zařízení,
přejezdy, výluky) kterým je Správa železniční dopravní cesty, s. o.
[4][emailová adresa].

K podání [5]žádosti o odškodnění za zpoždění dle nařízení EU 1371
posílejte emailem na adresu [6][emailová adresa].

Dovolujeme si Vás upozornit, že touto cestou nelze uplatnit [7]právo z
přepravní smlouvy (požádat o návratek).Pro vrácení nebo výměnu jízdenky
eTiket využijte přímo náš [8]e-shop, nebo u registrovaných uživatelů po
přihlášení označením příslušného dokladu přímo z historie nákupů.V případě
nevyužití jízdních dokladů zakoupených u pokladny se obraťte na
kteroukoliv pokladní přepážku ČD nebo na své náklady písemným podáním na
adrese: České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a
urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Pokud se na nás obrátíte přímo, Vaše podání přepošleme na uvedené
kontaktní emaily. V ostatních případech Vás o předání emailu k vyřízení
budeme informovat.

Přejeme příjemný den,

Centrální zákaznický servis ČD, a.s.
+420 221 111 122
[9]www.cd.cz

 

Tato elektronická zpráva a její přílohy (dále jen “zpráva”) je důvěrná,
určená výhradně adresátovi/tům a může obsahovat právem chráněné informace.
Jakékoli její nedovolené použití či rozšiřování je zakázáno. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, zprávu prosím smažte a informujte bezodkladně
telefonicky či elektronicky odesílatele. Zprávu nesmíte kopírovat nebo
použít pro jakýkoli účel ani nesmíte sdělit její obsah žádné další osobě.
Vzhledem k tomu, že sítě elektronických komunikací nejsou pod naší přímou
kontrolou, neodpovídáme za případnou škodu způsobenou přenosem této
zprávy. V případě, že je zpráva součástí jednání o smlouvě, máme právo
ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, přičemž smlouva bude
uzavřena teprve úplnou dohodou o celém jejím obsahu.

This electronic message and any attachments (the “message”) are
confidential, intended solely for the addressee(s), and may contain
legally privileged information. Any unauthorized use or dissemination is
prohibited. If you are not the intended recipient please delete the
message and notify immediately by telephoning or e-mailing the sender. You
should not copy the message or use it for any purpose nor disclose its
contents to any other person. Given that electronic communications network
are not under our direct control, we shall not be held liable for any
damage caused by transmission hereof. In case the message is a part of
contract negotiations, we are entitled to terminate such negotiations at
any time and for whatever reason. The contract shall not be executed until
the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a
contract.

References

Visible links
1. https://www.cd.cz/kontaktni-formular/
2. https://www.cd.cz/
3. https://www.cd.cz/info/cim-se-ridime/-25...
4. mailto:[emailová adresa]
5. https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-rid...
6. mailto:[emailová adresa]
7. https://www.cd.cz/typy-jizdenek/odskodne...
8. https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/
9. http://www.cd.cz/