režijní jízdenky Českých drah, a.s.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda, v kolika případech a za jakých podmínek, popř. na základě jakého předpisu, mohou zaměstnanci Ministerstva dopravy, jejich příbuzní, či bývalí zaměstnanci Ministerstva dopravy, využívat režijní jízdenky Českých drah, a.s.

Mají na režijní jízdenky i členové rozkladových komisí Ministerstva dopravy?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 20.2.2019 15:08:12
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - režijní jízdenky Českých drah, a.s.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 20.2.2019 15:08:12
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - režijní jízdenky Českých drah, a.s.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Naše čj. 97/2019-072-Z106/3

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane Pečený,

 

dne 20. 2. 2019  obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), která byla
zaregistrována podatelnou ministerstva pod č.p. 9641/2019-MD-CKDP.
 Požádal jste o – cit.:

 

„Zda, v kolika případech a za jakých podmínek, popř. na základě jakého
předpisu, mohou  zaměstnanci Ministerstva dopravy, jejich příbuzní, či
bývalí zaměstnanci Ministerstva dopravy, využívat režijní jízdenky Českých
drah, a.s. Mají na režijní jízdenky i členové rozkladových komisí
Ministerstva dopravy?“

 

Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky Vám
 sdělujeme, že jízdní výhody upravuje § 33 zákona č. 77/2002 Sb., o
akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční
dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů, kterým MD stanovuje Tarif jízdného a přepravného pro
přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní
organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva
dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování
drážní dopravy (dále jen „Tarif“).

 

Tarif a jeho změny jsou dostupné v Přepravním a tarifním věstníku (tzv.
PTV -
[1]https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerst...).
Ceny tzv. režijního jízdného a podmínky pro přiznání tzv. jízdních výhod
pro zaměstnance citované v § 33 precizuje tento Tarif  vydávaný MD a v
detailech pak prováděcí předpis ČD OK10 a prolongační rozkaz , který
vydávají ČD, a.s.

 

Tzv. jízdní výhody má cca šedesát zaměstnanců MD, většinou těch, kteří
pracují na Odboru drážní a vodní dopravy (v železniční části) nebo těch,
kteří pracují v oblastech blízkých zabezpečování a provozování drážní
dopravy. S odchody zaměstnanců do starobního důchodu má  tento počet
klesající tendenci. Nárok na jízdní výhody májí obecně děti a
manželky/manželé/registrovaní partneři/partnerky oprávněných
zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Externí členové rozkladové komise nemají od MD žádné jízdní výhody ve
smyslu výše citovaného zákona.

 

S pozdravem  

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jan Šindler
 
 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerst...
2. http://www.mdcr.cz/