Rezidenční zóna Severní, Nerudova, Máchova, Jiráskova - náklady

Dotaz byl úspěšný.

Marek Kuchárik

Povinný subjekt: Obec Jinočany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci o nákladech na výstavbu rezidenční zóny v oblasti ulic Severní, Nerudova, Máchova a Jiráskova v obci Jinočany, 252 25.
Náklady na výstavbu rezidenční zóny žádám rozdělit na náklady na tvorbu a odsouhlasení projektu, investiční náklady na výstavbu rezidenční zóny a výdej parkovacích karet, a předpokládané náklady na údržbu zóny (výdej nových karet, obnovu svislého a vodorovného značení) po dobu 10 let.

S přátelským pozdravem,

Marek Kuchárik

Miluše Čančíková,

1 příloha

Dobrý den.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme odpověď.

 

S pozdravem

 

Miluše Čančíková

starostka obce

 

Náměstí 5. května 19

252 25 Jinočany

Tel.: 257 960 009, 734 302 162