Revitalizace parku na Skalce

Dotaz byl úspěšný.

Zuzana Rakušanová

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) Smlouva o dílo Revitalizace parku Sady na Skalce se společností Petron včetně všech příloh a to zejména přílohy z bodu 15.10.1 Výkaz výměr a 15.10.2 Harmonogram a 15.10.3. Projektová dokumentace

b) cenu za projekt a za všechny části přípravené fáze, kterou MČ investovala do března 2015 před započetím stavebních prací

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Ing. Zuzana Rakušanová

Šťastná Kateřina, Ing., Městská část Praha 5

2 přílohy

Vážená paní, vážený pane,

 

Na základě Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ze dne doručení 28.5.2015 Vám sdělujeme následující
:

 

a)      Smlouva o dílo Revitalizace parku Sady na Skalce se společnostmi
PETROM STAVBY, s.r.o. a H-REKULTIVACE, a.s. včetně příloh 15.10.1 Výkaz
výměr a 15.10.2 Harmonogram je uveřejněna na webových stránkách Městské
části Praha 5 v sekci Veřejné zakázky. Smlouva ve formátu PDF tvoří
přílohu tohoto e-mailu.

Fyzická podoba kopie smlouvy včetně příloh 15.10.1 Výkaz výměr a 15.10.2
Harmonogram byla předána k dispozici na Diskuzi s občany v
zasedací místnosti zastupitelstva v 6. patře budovy radnice ve Štefánikově
ulici dne 1. 6. 2015.

Projektová dokumentace tvoří volnou přílohu Smlouvy o dílo, dle bodu
15.10.3, ve fyzické podobě, je možno ji předložit k nahlédnutí v rámci
úředních hodin na Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

 

Odkaz na veřejné dokumenty veřejné zakázky Sady Na Skalce - revitalizace:
[1]http://zakazky.praha5.cz/contract_displa...

 

b)      Cena za projekt a za všechny části přípravné fáze, kterou  MČ
investovala do března 2015 před započetím stavebních prací:

Projektová dokumentace ve stupni pro podání žádosti - 372.000,- Kč bez
DPH, 450 120,- Kč včetně DPH;

Studie proveditelnosti - 96.000,- Kč bez DPH, 116 160,- Kč včetně DPH;

Zpracování žádosti o dotaci - 97.000,- Kč bez DPH, 117 370,- Kč včetně
DPH.

 

 

S pozdravem

 

[2]cid:image003.jpg@01C9AC6D.67B24980

 

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

 

Ing. Kateřina Šťastná

Telefon:   +420 257 000 153

 

References

Visible links
1. http://zakazky.praha5.cz/contract_displa...