retardery

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Bohuslav Martinek

Mužete v rámci kontroly v Olomouckém kraji zkontrolovat též retardery v ulici Žitná a Karafiátova v Prostějově. A retarder v Olšanech před ZŠ, kde došlo i k dopravní nehodě. Děkuji B Martinek Prostějov mob 603 728 777

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 30.1.2015 14:32:08
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - retardery

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 30.1.2015 14:32:08
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - retardery

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

[1][FOI #3777 e-mail] ??

 

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení tiskové, které je pověřeno
vyřizováním žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), obdrželo
Vaše podání ze dne 30. ledna 2015 nazvané "Žádost o poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". 
Toto podání bylo podatelnou ministerstva zaevidováno dne 30. ledna 2015
pod č. p. 5485/2015-MD-CKDP. Požadujete v něm - cit.:

 

"Mužete v rámci kontroly v Olomouckém kraji zkontrolovat též retardery v
ulici Žitná a Karafiátova v Prostějově. A retarder v Olšanech před ZŠ, kde
došlo i k dopravní nehodě."

 

Ministerstvo dopravy vyhotnotilo Vaše výše uvedené podání jako podnět ke
kontrole, nikoliv jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. S ohledem na charakter podnětu a zásadu
hospodárnosti postupů při činnosti správních orgánů předáváme Vaše výše
uvedené podání věcně příslušnému Odboru auditu, kontroly a dozoru k
vyřízení.

 

S pozdravem

 

Mgr. Tomáš Neřold, M.A.

pověřen řízením

 

Samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

tel: +420 2251 31526

e-mail: [2][email address]

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3777 e-mail] ??
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Bohuslav Martinek

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Bohuslav Martinek