Restauraci Na Urale, Uralská 690/9, 160 00 Praha 6; kontroly

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o informaci, zda jste provedli kontrolu hygienických standardů v restauraci Na Urale, Uralská 690/9, 160 00 Praha 6 - Bubeneč během posledních pěti let.

Pokud ano, prosím o poskytnutí dat, kdy byly tyto kontroly provedeny a zároveň o zaslání kopie výsledku této kontroly (pouze) z poslední kontroly.

Prosím o zaslání těchto informací pouze přes tuto webovou stránku (např. ne přes dopis zaslaný Českou poštou)

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

E-PODATELNA, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Restauraci Na Urale, Uralská 690/9, 160 00 Praha 6; kontroly“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Současně Vás informujeme, že v důsledku Vašeho podání dochází ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů, které budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou dostupné na webových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/obsah/ochrana-oso... v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu JPEG,JPG,PDF,doc,docx,gif,jpeg,jpg,odp,odt,pdf,png,ppt,pptx,rtf,tif,tiff,txt,xls,xlsx,zfo s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

E-PODATELNA, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Restauraci Na Urale, Uralská 690/9, 160 00 Praha 6; kontroly“ bylo doručeno 02.10.2019 12:40:08 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem HSHMP 52278/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Současně Vás informujeme, že v důsledku Vašeho podání dochází ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů, které budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou dostupné na webových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/obsah/ochrana-oso... v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

2 přílohy

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz