Řešení stavu mostních konstrukcí v ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Správy železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych požádat o:

1) přehled mostních konstrukcí ve správě SŽDC a souvisejících subjektů, které evidujete v normové kategorii VI a VII dle ČSN 736220 a ČSN 736221.

2) návrh soupisu všech dopravních opatření, která považujete za nezbytná s ohledem na mostní konstrukce ve špatném technickém stavu (kategorie VI a VII).

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Řešení stavu mostních konstrukcí v ČR byla doručena 2018-01-20 08:24:09.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽDC - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 281762

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz

Povinný subjekt: Správy železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych připomenout svůj dotaz dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ohledně stavu mostních konstrukcí v ČR a plánu jejich oprav.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Re: Oznámení přijetí na podatelnu byla doručena 2018-02-14 11:42:40.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽDC - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 302705

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz