Řešení přestupků ředitelky ZŠ Křižná 167, Valašské Meziříčí

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Město Valašské Meziříčí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jak byla řešena a dořešena oznámení přijatá správním orgánem MěÚ Valašské Meziříčí pro důvodné podezření ze spáchání přestupků dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a), písm. c) bodu 3 z. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Policie ČR Obvodní oddělení Valašské Meziříčí dle ust. § 73 z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich správnímu orgánu adresovala ve dnech:
1) 1. prosince 2021, č. j.: KRPZ-98470/PŘ-2021-151516,
2) 15. prosince 2021, č. j.: KRPZ-126647/PŘ-2021-151516.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Město Valašské Meziříčí

2 přílohy

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    dost o informace podle dotaz e en p estupk editelky Z K i n 167 Vala sk Mezi.txt

    4K Download View as HTML

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

[1]orlova@meuvm.local
E-mailovou adresu, kterou jste zadali, se nepovedlo najít. Zkontrolujte si
prosím e-mailovou adresu příjemce a zkuste zprávu poslat znovu. Pokud s
tím budou dál problémy, kontaktujte prosím svého správce e-mailu.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: VS21-Exchange.MEUVM.local

orlova@meuvm.local
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from VS21-Exchange.MEUVM.local (10.0.1.16) by
VS21-Exchange.MEUVM.local (10.0.1.16) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.1.2507.9; Thu, 23 Jun 2022 12:07:39 +0200
Received: from mail.muvalmez.cz (213.235.84.228) by VS21-Exchange.MEUVM.local
(10.0.1.16) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.1.2507.9 via Frontend
Transport; Thu, 23 Jun 2022 12:07:39 +0200
Received: from bittern.ukcod.org.uk (bittern.ukcod.org.uk [46.43.39.111])
by mail.muvalmez.cz (8.14.7/8.14.7) with ESMTP id 25NA7cbe028100
(version=TLSv1/SSLv3 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO)
for <Instituce [Město Valašské Meziříčí vyžaduje e-mail]>; Thu, 23 Jun 2022 12:07:38 +0200
DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 mail.muvalmez.cz 25NA7cbe028100
Received: from mstr001hexa.srv.mysociety.org ([2a00:1098:82:dd::c:1]:39868)
by bittern.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #9341 e-mail] ??>)
id 1o4JkP-0008AG-F6
for Instituce [Město Valašské Meziříčí vyžaduje e-mail]; Thu, 23 Jun 2022 11:07:37 +0100
Received: from foicz by mstr001hexa.srv.mysociety.org with local (Exim 4.94.2)
(envelope-from <[FOI #9341 e-mail] ??>)
id 1o4JkO-00EeAW-Vu
for Instituce [Město Valašské Meziříčí vyžaduje e-mail]; Thu, 23 Jun 2022 10:07:37 +0000
Date: Thu, 23 Jun 2022 10:07:36 +0000
From: "Mgr. et Mgr. Renata Gehringer"
<[FOI #9341 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgTcSbc3RvIFZh?=
=?UTF-8?B?bGHFoXNrw6kgTWV6acWZw63EjcOt?= <Instituce [Město Valašské Meziříčí vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[emailová adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-?=
=?UTF-8?Q?_=C5=98e=C5=A1en=C3=AD_p=C5=99estupk=C5=AF_=C5=99editelky_Z=C5=A0?=
=?UTF-8?Q?_K=C5=99i=C5=BEn=C3=A1_167,_Vala=C5=A1sk=C3=A9?=
=?UTF-8?Q?_Mezi=C5=99=C3=AD=C4=8D=C3=AD?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Virus-Scanned: clamav-milter 0.103.6 at mail.muvalmez.cz
X-Virus-Status: Clean
X-Spam-Status: No, score=-10.3 required=5.0 tests=LOCAL_FROM_CZ,
RCVD_IN_DNSWL_MED,SPF_HELO_NONE,SPF_NONE,T_SCC_BODY_TEXT_LINE
autolearn=disabled version=3.4.0
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.0 (2014-02-07) on mail.muvalmez.cz
X-Filter: noattach (1.2) on mail.muvalmez.cz
Return-Path: [FOI #9341 e-mail] ??

References

Visible links
1. mailto:orlova@meuvm.local