Řešení parkování u stanice metra Veleslavín

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hana Huntová

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se dozvěděla jakým způsobem bude řešeno parkování v okolí metra po otevření nové části trasy A, konkrétně se mi jedná parkování v okolí stanice metra Veleslavín.

V původním projektu výstavby se v tomto místě počítalo s nadúrovňovým parkovištěm, tento plán však byl zrušen, podle všeho bez náhrady. V současném plánu je však stále počítáno s tím, že Veleslavín bude sloužit jako autobusové nádraží pro ty, kteří se dopravují za prací do Prahy. Dá se proto také očekávat, že lidé zde budou chtít zaparkovat a dále jet metrem, protože to bude z tohoto směru první stanice, na kterou mohou přestoupit. Chtěla jsem se v této souvislosti proto zeptat na následující otázky:

1. Připravuje se náhradní řešení parkování v této oblasti? Pokud ano, v jaké je to fázi a kdo je za danou oblast zopdovědný? Pokud ne, kdo by tuto aktivitu měl iniciovat a jakým způsobem?

2. Byla vypracována nějaká studie o dopadu dopravy a analýza potřeb parkování v této oblasti poté, co bude metro zprovozněno? Pokud ne, kdo by ji měl realizovat? Pokud ano, můžete ji prosím uveřejnit?

Předem děkuji za Vaše odpovědi.

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

Městská část Praha 6

1 příloha

Dobrý den,

v příloze si dovoluji zaslat odpověď na doručené podání.

S pozdravem

Jiří Hardt
referent ODŽP ÚMČ Praha 6