Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Mám dotaz ohledně registrace repliky vozu Jeep Willys?
Jaké jsou podmínky přihlášení repliky vozu do registru vozidel a provozování na pozemní komunikaci? Co vše musím splňovat aby mohlo být přihlášeno?

S přátelským pozdravem,

Jaroslav

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 13.08.2019 21:34:19
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Replika vozu
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 13.08.2019 21:34:19
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Replika vozu
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Jaroslav

 

Naše čj. 351/2019-072-Z106/2

 

Věc: Žádost o informace ze dne 13. 08. 2019 - Výzva žadateli k doplnění
povinných údajů

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne  13. 08. 2019 pod č.p.: 44145/2019-MD-CKDP, Vám
sděluji, že postupu vyřízení žádosti brání nedostatek údajů ve Vaší
žádosti, tj. Vaše příjmení.  Proto Vás v souladu se zněním § 14 odst. 5
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ), vyzývám  k doplnění uvedené
žádosti.

 

Odůvodnění:

 V textu podané žádosti se vyskytuje obsahová vada -  neobsahuje povinné
údaje -  jméno a příjmení (na žádosti je uvedenou pouze Jakub). Tyto údaje
jsou nutné k identifikaci žadatele pro  žádost o poskytnutí informací,
tedy zejména pro případné vydání rozhodnutí.  Žádost je třeba písemně
upřesnit doplněním tohoto údaje.

 

Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost odložena. V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost
vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy  Ministerstvo dopravy obdrží doplnění
žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

 

S pozdravem

 

 

Jana Klenotová  
Odbor komunikace, oddělení komunikace s veřejností
   
[1]logo  
[2]+420 225 131 317  
[3][emailová adresa] | [4]www.mdcr.cz  
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[9]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[10]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mdcr.cz/
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
9. https://cz.linkedin.com/company/minister...
10. http://www.dopravniinfo.cz/

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Jedná se repliku vozu Jeep Willys,kde by motor převody nápravy a rám byly ze Suzuki Samuraj, karoserie pak z vozu Jeep Willys aby vzhledově vypadal jak original.

S přátelským pozdravem,

Jaroslav

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 14.08.2019 22:21:32
Předmět zprávy: Re: Žádost o informace ze dne 13. 08. 2019 - Výzva
žadateli k doplnění povinných údajů
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 14.08.2019 22:21:32
Subject of the message: Re: Žádost o informace ze dne 13. 08. 2019 - Výzva
žadateli k doplnění povinných údajů
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

[FOI #7832 e-mail] ??

 

Jaroslav

 

Naše čj. 351/2019-072-Z106/6

 

Věc: Žádost o informace ze dne 13. 08. 2019 – 2. Výzva žadateli k doplnění
povinných údajů

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne  13. 08. 2019 pod č.p.: 44145/2019-MD-CKDP, Vám
sděluji, že postupu vyřízení žádosti brání nedostatek údajů ve Vaší
žádosti, tj. Vaše příjmení.  Proto Vás v souladu se zněním § 14 odst. 5
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ), vyzývám  k doplnění uvedené
žádosti.

 

Odůvodnění:

 V textu podané žádosti se vyskytuje obsahová vada -  neobsahuje povinné
údaje - příjmení (na žádosti je uvedenou pouze Jaroslav). Tyto údaje jsou
nutné k identifikaci žadatele pro  žádost o poskytnutí informací, tedy
zejména pro případné vydání rozhodnutí.  Žádost je třeba písemně upřesnit
doplněním tohoto údaje.  Na 1. výzvu na doplnění údajů o žadateli jste
reagoval obratem, ovšem opět jste nedoplnil své příjmení.

 

Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost odložena. V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost
vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy  Ministerstvo dopravy obdrží doplnění
žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

 

S pozdravem

 

 

Jana Klenotová  
Odbor komunikace, oddělení komunikace s veřejností
   
[1]logo  
[2]+420 225 131 317  
[3][emailová adresa] | [4]www.mdcr.cz  
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[9]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[10]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mdcr.cz/
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
9. https://cz.linkedin.com/company/minister...
10. http://www.dopravniinfo.cz/

Ministerstvo dopravy

7 příloh

[1][FOI #7832 e-mail] ??

 

Jaroslav

 

Naše čj. 351/2019-072-Z106/7

 

Věc: Žádost o informace ze dne 13. 8. 2019 - Sdělení o odložení žádosti

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne  13. 08. 2019 pod č.p.: 44145/2019-MD-CKDP, jsme
Vám přípisem ze dne 14. 8. 2019, čj. 351/2019-072-Z106/2 a opakovaně
přípisem ze dne 15. 8. 2019, čj. 351/2019-072-Z106/6 sdělili, že postupu
vyřízení žádosti brání nedostatek údajů ve Vaší žádosti, tj. Vaše
příjmení.  Proto jsme Vás v souladu se zněním § 14 odst. 5 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ), vyzvali  k doplnění uvedené žádosti o chybějící
údaje,  tj. o  údaje nutné k identifikaci žadatele (viz § 14 odst. 2
InfZ).

 Vzhledem k tomu, že jste svou žádost nedoplnil ve stanovené lhůtě třiceti
dnů ode dne doručení výzvy o doplnění údajů, je tímto Vaše výše uvedená
žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7832 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.