Rekonstrukce stanice Dejvická

Dotaz byl úspěšný.

Hedvika Valešová

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych požádala o podrobné informace k rekonstrukci stanice Dejvická, která skončila zhruba v prosinci 2018.
1) Jaká společnost rekonstrukci prováděla a jaká byla cena díla.
2) V jakém časovém období rekonstrukce probíhala.
3) Zda zástupce objednatele (Dopravní podnik Praha) řádně kontroloval stavbu v průběhu rekonstrukce a zda byly z jeho strany vzneseny v průběhu stavby nějaké připomínky vůči společnosti, která stavbu prováděla.
4) Zda bylo dílo k dnešnímu dni již převzato od dodavatele.
5) Zda si je objednatel (Dopravní podnik Praha) vědom zjevných nedostatků, které vidí i běžný cestující (např. zatékání vody do vnitřních prostor, nepřiléhající obklady, uvolněné kryty) a dalších, byť jen estetických, nedostatků (např. ledabyle připevněná písmena názvu stanice na stěnách).

Děkuji za Vaše odpovědi.

S přátelským pozdravem,

Hedvika Valešová

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

2 přílohy

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 3.1.2019 - REKONSTRUKCE STANICE METRA
DEJVICKÁ, Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900240 - odd. Právní podpora
t +420 296 192 027
e-mail [1][emailová adresa]
[2]www.dpp.cz

[3]cid:image001.png@01CF0C4E.FB7B54E0

 

 

 

Tento mail není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky,
není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního
jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané Dopravním podnikem hl. m. Prahy,
akciovou společností (dále pouze DPP) musí být sjednány v písemné listinné
podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích
náležitostech. Uzavření smlouvy v jiné než písemné listinné podobě není
platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje
sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DPP si vyhrazuje právo kdykoli
ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za
protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči
DPP.

Nebyla detekovana zavirovana priloha.
Check Point R80.10 in DPP

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.dpp.cz/