Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Ježková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rekonstrukce schodů v Podolí

Čekáme, až si Lenka Ježková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Ježková

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se zeptala na několik dotazů souvisejících s přestavbou schodů v Praze - Podolí. V listopadu loňského roku vyšel článek s touto citací:
"Na četné žádosti veřejnosti se Technická správa komunikací (TSK, pozn. red.) rozhodla doplnit schodiště spojující ulice Sinkulova – Ve Svahu a Na Topolce prvky pro usnadnění pohybu s dětským kočárkem. Tedy v žádném případě nejde o bezbariérovou úpravu."
Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/...

Ráda bych se proto zeptala:
1) Kolik žádostí od občanů na úpravy schodiště TSK dostala? Pokud se jednalo o žádosti písemné, jsou tyto veřejné?
2) Vyzvala TSK dopředu občany či městskou část k diskuzi nad způsobem provedením úprav? Pokud ano, kdy a kolik se setkání účastnilo?
3) Konzultovala TSK úpravy schodiště s jeho nejbližšími uživateli, konkrétně Jedličkovým ústavem a dále tréninkovou kavárnou Ta Kavárna, která sídlí přímo před vstupem nad schody v ulici na Topolce?

S přátelským pozdravem,

Lenka Ježková

Zdeňková Martina, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

4 přílohy

Dobrý den,

 

V příloze zasílám odpověď na žádost o informace včetně příloh.

 

S pozdravem

 

  Martina Zdeňková
  Vedoucí oddělení právního a corporate governance
   
  [1]Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky
   
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  Veletržní 1623/24 | 170 00 Praha 7
   
   
 
  [emailová adresa]
  [2]www.tsk-praha.cz
  Pracoviště: Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7
     
  Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či
jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření
smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv
formě, ať ústní či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná
smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně
odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními
stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření
jakékoliv ústní smlouvy je vyloučeno.
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá
při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající
za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Etického kodexu
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen
„Etický kodex“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z
osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a
protiprávní jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem. Pokud osoba
jednající za TSK jedná v rozporu s Etickým kodexem, není takové jednání
považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

 

References

Visible links
2. http://www.tsk-praha.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Ježková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.