Rekonstrukce radnice

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi položit vám několik otázek ohledně plánů na výstavbu, respektive rekonstrukci radnice...

Ad1) Je pravdou, že byla rozpuštěna Komise pro rekonstrukci radnice? Pokud ano, jaký byl důvod a kdo toto inicioval? Bude zřízena nová? Na jakém základě? Hlasování? Kdy?

Ad2) V jaké fázi se aktuální stav rekonstrukce nachází? Je hotový projekt, bylo vydáno stavební povolení?

Ad3) Kdy se plánuje přesun úředníků a kam? Byla vypracována studie na umístění tolika osob? Je zadáno výběrové řízení na dočasné prostory? Pokud ano, kde bylo zadáno, případně kde budou úředníci po dobu rekonstrukce?

Ad4) Úřad práce - starostkou byl na sociálních sítích avizován záměr ukončení působení úřadu v budově MČ, ale dle mých informací byla starostka tou, která 2x předávala a na poradách se zápisem probírala ukončení smlouvy. Prosím o stenozáznamy s uvedením datací.

Ad5) Byla od počátku projektu rekonstrukce radnice provedena dílčí změna, například ve výšce stropů?

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce radnice“ bylo doručeno 18.08.2021 11:05:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-351524/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městská část Praha 10 k vyřízení mé žádosti 'Rekonstrukce radnice'.

Rád bych věděl, kdo je pracovní skupinou, kdo jí volil a z koho je složená, jmenovitě, i dle stran a hnutí, uskupení, atp. Kdy se o této skupině rozhodlo, kdo vznesl návrh na vytvoření skupiny...

Dále co se týče jednacího sálu, kde je změna na dvě patra... Byla provedena studie z pohledu finančního, o kolik je patrová, versus dvoupatrová jednačka dražší? Kým byla změna navržena, předpokládám, že v původních návrzích se počítalo s ekonomičtější variantou...

Děkuji

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/rekons...

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce radnice“ bylo doručeno 02.09.2021 16:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-377346/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz