Rekonstrukce radnice

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

1. Jaká firma/architektonické studio/dodavatel/projektant vypracoval návrhy rekonstrukce budovy radnice Prahy 10 k územnímu a stavebnímu řízení?

2 a) Jakým způsobem byl dodavatel těchto služeb vybrán?
b) Uskutečnilo se výběrové řízení a kdo se ho zúčastnil?
c) Jaké je odhadované /smluvní celkové finanční plnění vůči tomuto dodavateli v případě realizace celé rekonstrukce budovy radnice?
d) Existují k této smlouvě dodatky? Pokud ano, prosím o jejich poskytnutí vč.případného plnění za autorský dozor.

3. Vzhledem k absenci “rozklikávacího” rozpočtu na webu městské části prosím o poskytnutí kopie objednávky/ smlouvy a doposud přijatých faktur za dodané služby, včetně vypracování videovizualizací a souvisejících prací.

4.Jakým způsobem došla radnice k odhadované částce 915 miliónů korun za rekonstrukci své budovy? Prosím o zaslání předmětného položkového odhadu nákladů popř. jiných v čase se zpřesňujících odhadů předpokládaných budoucích nákladů i s ohledem na změny v projektu.

5 a) Zahrnuje uvedený odhad nákladů na rekonstrukci také nové vybavení zrekonstruované radnice (kancelářský nábytek, příslušenství, ve vizualizacích prezentovaná výtvarná díla a další související)?
b) Pokud ne, prosím o zaslání odhadu nákladů/požadavků na toto vybavení a smluv včetně dodatků týkajících se této věci.
c) Jakým způsobem bude dodavatel výše uvedeného příslušenství vybírán? Je připravena veřejná soutěž? Prosím o poskytnutí podkladů k jejímu vypsání.

6. Vzhledem k tomu, že současné vedení radnice (mj. paní starostka Renata Chmelová jako členka petičního výboru Stop miliardové radnici) před nástupem do funkce veřejně a opakovaně deklarovalo:
a) že “před konečným výběrem budovy radnice nesmí být opomenuto vyhlášení veřejné soutěže podle pravidel České komory architektů”. Žádám o informaci, kdy bude tato veřejná soutěž na rekonstrukci budovy podle pravidel ČKA vyhlášena či sdělení důvodu, proč tomu tak nebylo.
b) že se o podobě radnice “má rozhodovat průhledně, beze spěchu a bez nezadlužování našich dětí”. Žádám proto o sdělení, jakým způsobem se promítnou náklady do hospodaření městské části v následujících letech.

7. Jaké jsou požadavky MČ Praha 10 na prozatimní sídlo radnice po dobu rekonstrukce její budovy? Prosím o sdělení požadovaných m2, délce kontraktu, počtu místností a dalších technických požadavků vč. parkování. Jak se tyto požadavky liší od velikosti dosavadních prostor?

8. Pronájem náhradní budovy
a) Má MČ Praha 10 odhady/rozpočtový strop na náklady na pronájem odpovídajících ploch pro zajištění chodu radnice po dobu rekonstrukce její původní budovy?
b) Je z předběžných tržních konzultací známa předběžná hladina výše nájmu? Jaká je předpokládaná doba nájmu?
c) Jakým způsobem bude pronajímatel těchto náhradních prostor vybrán? Dá se očekávat, že výše plnění bude nadlimitní, bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek uspořádaná otevřená soutěž?
d) Jakým způsobem bude realizováno stěhování před zahájením rekonstrukce a po jejím dokončení?
e) Jaké jsou odhadované náklady na stěhování radnice a jakým způsobem a kdy bude vybrán dodavatel těchto stěhovacích služeb?

9. Harmonogram
a) Jaký je nový/platný časový harmonogram výstavby?
b) Liší se od dřívějších předpokladů uváděných v žádostí o dotace popř. NFV HMP?
c) Kdy se předpokládá vydání sloučeného povolení stavby?
d) Kdy bude vypsána soutěž na dodavatele?
e) Jaké jsou limitující časové faktory této soutěže?
f) Proč nebyla smlouva na projekt uzavřena bezprostředně po rozhodnutí a ztratily se 3 měsíce času?

10. Prosím o sdělení výše dosavadních nákladů na propagaci a PR projektu rekonstrukce radnice (výroba a vybavení kontejneru, externí PR či poradenské služby, tiskové materiály, výroba všech dalších propagačních a PR prostředků, reklama apod.)

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce radnice“ bylo doručeno 18.11.2020 13:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-165801/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz