Rekonstrukce kina Vzlet schválená Radou 1.12.2015

Olga Richterová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě prostudování důvodové zprávy k Usnesení RMČ Praha 10 č. 1072 přijatému 1.12.2015 žádám o následující informace:
- Proč byly firmy účastnící se výběrového řízení osloveny v poptávkovém a nikoli otevřeném řízení?
- Jaký je další harmonogram celkové rekonstrukce? Kdy se předpokládá dokončení rekonstrukce celého objektu kina Vzlet?
- Proč se nevyužívá již zpracovaná projektová dokumentace pro rekonstrukci kina Vzlet od firmy d-plus?
- Kdo a jakým způsobem určuje, pro jaké budoucí využití se budova rekonstruuje a v jaké kvalitě?

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10 za koalici VLASTA

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce kina Vzlet schválená Radou 1.12.2015“ bylo doručeno 05.01.2016 02:09:06 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-000816/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz