Rekonstrukce budovy ÜMČ Praha 10

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání následujících dokladů:

1. Smlouva na zpracování studie na rekonstrukci budovy ÚMČ Praha 10 uzavřená s atelierem D-PLUS vč. případných dodatků.

2. Faktury za zpracování studie výše uvedené.

Informace žádám zaslat elektronicky.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8e0 3266 93c0 3370 a8c4326290c8.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 705 7cea08a4 infoprovsechny.cz a072f921ea6c63619160d6ae7e6c2f0a.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce budovy ÜMČ Praha 10', které jste 28.12.2013 v 12:43:15 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8e0-3266-93c0-3370-a8c4326290c8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 705 7cea08a4 infoprovsechny.cz a072f921ea6c63619160d6ae7e6c2f0a.zip

  2K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce budovy ÜMČ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

4 přílohy

Městská část Praha 10

3 přílohy

Ivana Mádrová zanechal/a poznámku ()

Dotaz byl zodpovězen až po mé stížnost. Nejprve mi byly poskytnuty zcela jiné doklady - smlouva a studie na dostavbu radnice na Strašnické. Teprve po upozornění mi úřad vydal správné materiály. Paradoxem zůstává, že tato studie byla odevzdána již v prosinci 2011, zaplacena v lednu 2012. Přesto vedení radnice vč. tehdejšího starosty Richtera veřejně na zastupitelstvu tvrdili, že studii nemají a postupně upřesňovali termín na prosince 2013. V létě 2013 potvrdil starosta Richter, že studii mají, ale !nedají! opozičnímu zastupiteli. doklad o tom, že nedůvěra občanů ve vedení radnice je zcela legitimní.