Rekonstrukce budovy ÜMČ Praha 10

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Konkrétně žádám o poskytnutí těchto informací:

1) Kopie studií a analýz k rekonstrukci stávající budovy ÚMČ Praha 10, které má ÚMČ Praha 10 ke dni 13. 10. 2013 k dispozici. Zpracování těchto studií a analýz bylo Radě MČ Praha 10 uloženo dne 11. 3. 2011 (zastupitelstvo č. 3/72/2011) s termínem do 31. 12. 2011 a které byly zadány projekční kanceláři D-plus:

Studie nezbytných stavebních úprav budovy ÚMČ, zejména se zaměřením na odstranění havarijního stavu terasy a zatékání, možnosti energetických úspor a rekonstrukci kanceláří, včetně nákladů na jejich realizaci.

Ekonomické analýzy možných úspor nákladů na provoz ÚMČ po jeho rekonstrukci.

Souhlasím s uveřejněním Vaší odpovědi včetně příloh po odstranění osobních údajů, součástí odpovědi prosím vždy uveřejněte moji žádost po odstranění osobních údajů.

Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu Občanské sdružení Útulné Strašnice, Nosická 10, Praha 10, 100 00, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu [email address].

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 704 74bba1e7 infoprovsechny.cz f22bd84f0899e5c9599e73399625e0fe.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8e0 3264 9cd0 3372 96e43862a8e4.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 704 74bba1e7 infoprovsechny.cz f22bd84f0899e5c9599e73399625e0fe.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce budovy ÜMČ Praha 10', které jste 28.12.2013 v 10:49:19 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8e0-3264-9cd0-3372-96e43862a8e4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rekonstrukce budovy ÜMČ Praha 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Ivana Mádrová zanechal/a poznámku ()

Studii na rekonstrukci jsem obdržela. Neobdržela jsem ekonomické analýzy, s odůvodněním, že neexistují. Považuji za vyřešené.