Reklamní kampaň na datové schránky

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo vnitra. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o sdělení:

1. Kolik stála / bude stát reklamní kampaň chcidatovku.gov.cz a v jakém termínu tato kampaň probíhá nebo bude probíhat?

2. Kdo je realizátorem této reklamní kampaně? Na základě čeho byl vybrán?

3. Jaké jsou metriky vyhodnocení kampaně? Tedy na základě čeho budete posuzovat úspěšnost kampaně?

4. Jaké dosavadní výsledky kampaň přinesla? Budete v kampani pokračovat?

5. Na základě jakých strategických dokumentů bylo o kampani rozhodnuto? Jak hodně je tento krok koncepční?

6. Proč v době, kdy dochází k zadlužení státu, utrácí stát další peníze za propagaci datových schránek a nenechává to na dobrovolnosti podnikatelů, zdali si datovou schránku pořídí?

7. Kdo konkrétně o kampani rozhodl? Uveďte konkrétní jména a příjmení lidí, kteří jsou za toto rozhodnutí odpovědní. Pokud nelze poskytnout z důvodu ochrany osobních údajů, prosím o poskytnutí alespoň pozice a její nadřízené pozice.

Bude-li poskytnutí těchto údajů spojeno s náklady na vyhledávání informací, prosím o zveřejnění informací transparentně na webu ministerstva. Stačí mi poskytnutí dokumentů a odpovědí na tyto dotazy.

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík