Reklamní kampaň na datové schránky

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o sdělení:

1. Kolik stála / bude stát reklamní kampaň chcidatovku.gov.cz a v jakém termínu tato kampaň probíhá nebo bude probíhat?

2. Kdo je realizátorem této reklamní kampaně? Na základě čeho byl vybrán?

3. Jaké jsou metriky vyhodnocení kampaně? Tedy na základě čeho budete posuzovat úspěšnost kampaně?

4. Jaké dosavadní výsledky kampaň přinesla? Budete v kampani pokračovat?

5. Na základě jakých strategických dokumentů bylo o kampani rozhodnuto? Jak hodně je tento krok koncepční?

6. Proč v době, kdy dochází k zadlužení státu, utrácí stát další peníze za propagaci datových schránek a nenechává to na dobrovolnosti podnikatelů, zdali si datovou schránku pořídí?

7. Kdo konkrétně o kampani rozhodl? Uveďte konkrétní jména a příjmení lidí, kteří jsou za toto rozhodnutí odpovědní. Pokud nelze poskytnout z důvodu ochrany osobních údajů, prosím o poskytnutí alespoň pozice a její nadřízené pozice.

Bude-li poskytnutí těchto údajů spojeno s náklady na vyhledávání informací, prosím o zveřejnění informací transparentně na webu ministerstva. Stačí mi poskytnutí dokumentů a odpovědí na tyto dotazy.

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Odpovědi úřadu jsou tyto:

1. Kampaň na chcidatovku.gov.cz stojí 24 603 564 Kč. Probíhá od 11. 10. do 15. 12.

2. Agentura pro realizaci byla vybraná na základě otevřeného výběrového řízení s názvem "Komunikační kampaň Ministerstva vnitra" (zakázka Z2021-009806).

3. Vyhodnocení úspěšnosti: Ministerstvo vnitra odpovědělo vágně. Podle odpovědi to vypadá, že se nebude ověřovat nárůst počtu nových registrací datových schránek. Budu si tuto informaci ověřovat.

4. Jaké to přineslo výsledky: Ministerstvo vnitra odpovědělo vágně. Odvolávají se na plnění plánu. Budu chtít vyhodnocení.

5. Peníze za propagaci datových schránek se budou utrácet dál. Argumentují větší efektivitou a úsporami. Je však otázka, zdali dovedou vyčíslit vynaložené náklady vs. konkrétní přínos. Komerční subjekt by si to pohlídal. U státu mám pochybnosti a budu se na to znovu ptát.

6. Podrobnější odpověď si můžete přečíst v přiloženém PDF. Sdílel jsem ho do skupiny https://www.facebook.com/groups/zivnostn... - pokud budete členy, můžete ho vidět u postu https://www.facebook.com/groups/zivnostn... (odkaz nebude fungovat bez členství ve skupině).