Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Komárek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Reklama na facebookovém profilu Městyse Liteň - 2

Čekáme, až si Karel Komárek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Karel Komárek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
položil jsem dotaz na Leták uveřejněný na vašem FB a webu. Odpověděli jste, že to "je informace pro občany o dění v Litni, a že se nejedná o "komerční" sdělení, že to je stejné jako když "propagujeme ostatní akce a není to nijak zpoplatněno".

1) Protože mi není jasné, jak definujete "informace pro občany o dění v Litni" a co označujete za "ostatní akce", které nejsou zpoplatněny jako inzerce, žádám o informaci, jak definujete "informace pro občany o dění v Litni" a co označujete za "ostatní akce", které nejsou zpoplatněny jako inzerce, a jak sami pro sebe definujete "reklamní sdělení", za nějž inzerci na prodej vajec (není to žádná zábava ani osvětová činnost či přednáška, ale nabídka na prodej vajec jedné soukromé společnosti) na webu městyse Liteň a jeho FB profilu považuji.

2) Protože jste na dotaz "Co znamená značka "nutri score A", kterou inzerujete?" odpověděli: "Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme k dispozici.", nemohu s touto odpovědí souhlasit. Informaci jste zveřejnili vy, proto žádám odpověď po vás a ptám se: Co znamená značka na vejcích "nutri score A", kterou jste zveřejnili?

3) Protože jste na dotaz "Jak Městys Liteň ověřil tvrzení v reklamním sdělení, že vejce obsahují o 1/3 méně cholesterolu, o 1/4 méně nasycených tuků, o 2/3 více vitamínu A, 2x více Omega 3 mastných kyselin, 3x více vitamínu E?" neodpověděli, respektive mne odkázali jinam, a protože jste informaci zveřejnili vy, nikoli třetí strana, žádám znovu o odpověď na tuto otázku.

4) Protože jste na dotaz týkající se rozboru odpověděli: "Nedělal.", žádám o informaci, jak ověřujete informace, které zveřejňujete na oficiálních stránkách samosprávy a Úřadu městyse? Kdo je za tento obsah odpovědný? Jaké jsou interně nastavené postihy za zveřejnění nepravdivých, závádějících nebo přímo manipulativních sdělení?

S přátelským pozdravem,

Karel Komárek

Lenka Procházková, Městys Liteň

Vážený pane Komárku,

 

K bodu 1)

Jak jistě víte, Leč patří do katastru Litně, proto považuji oznámení o
nové provozovně na našem území o informaci pro občany a proto jsme o tom
jednou podali informaci, tak jako i ostatní obce.

Takto provedu i o dalších nově vzniklých prodejnách, provozech, které
shledáme pro naše občany zajímavé.

K bodu 2)

Jak již odpovězeno, "Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek
Tetín, nemáme k dispozici."

K bodu 3)

Jak již odpovězeno, "Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek
Tetín, nemáme k dispozici."

K bodu 4)

Jak již odpovězeno, "Nedělal."

Na zveřejněném letáku nejsou žádné informace, které by někoho poškozovali,
uráželi či manipulovali.

Pokud máte k dispozici takovéto skutečnosti, prosím o jejich zaslání.
Děkuji.

Za obsah je zodpovědný starosta, postihy jsou dány ze zákona.

 

S pozdravem  

   Tomáš Jurajda

   starosta

 

MĚSTYS LITEŇ

Náměstí 71, 267 27 Liteň

tel: 311 684 121, mob: 724 180 395

e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mestysliten.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mestysliten.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Komárek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.