Karel Komárek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace týkající se komerčního sdělení na facebookovém profilu Městyse Liteň. Dne 20.11.2023 byla zveřejněna inzerce propagující prodej vajec na soukromé farmě v Leči u Litně. Farma patří soukromé společnosti Velkostatek Tetín, která má stejného jednatele jako společnosti Stříbrný potok a Stříbrný potok Reality Developments, totiž pana MATTHEW VACLAV DURAS, který Litni blokuje převod pozemků souvisejících s liteňskou mateřskou školou.
1) Co znamená značka "nutri score A", kterou inzerujete? V oficiálním značení vajec v prodeji se žádná taková značka nevyskytuje.
2) Jak Městys Liteň ověřil tvrzení v reklamním sdělení, že vejce obsahují o 1/3 méně cholesterolu, o 1/4 méně nasycených tuků, o 2/3 více vitamínu A, 2x více Omega 3 mastných kyselin, 3x více vitamínu E?
3) Pokud Městys Liteň dělal rozbor, z něhož informace pocházejí, žádám o přiložení tohoto rozboru. Pokud Mětys Liteň nedělal rozbor, uveďtete, že nedělal.
4) Jak je zpoplatněna reklama na FB profilu Městyse Liteň? Žádám o přiložení ceníku.
5) Kolik stojí 1ks vejce z předmětné akce a jaké velikosti vejce je?
6) Kolik Kč inkasoval Městys Liteň za předmětné reklamní sdělení?
7) Na jak dlouho byla inzerce sjednána?
8) Existuje smlouva na tuto inzerci? Pokud ano, žádám o její přiložení k odpovědi.
S přátelským pozdravem,

Karel Komárek

Lenka Procházková, Městys Liteň

Dobrý den pane Komárku z Bělče.

K vaším dotazům:

Leták uveřejněný na našem FB a webu je informace pro občany o dění v
Litni, nejedná se z o "komerční" sdělení, tak jako propagujeme ostatní
akce a není to nijak zpoplatněno.

1) Co znamená značka "nutri score A", kterou inzerujete? V oficiálním
značení vajec v prodeji se žádná taková značka nevyskytuje.
Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme
k dispozici.

2) Jak Městys Liteň ověřil tvrzení v reklamním sdělení, že vejce obsahují
o 1/3 méně cholesterolu, o 1/4 méně nasycených tuků, o 2/3 více vitamínu
A, 2x více Omega 3 mastných kyselin, 3x více vitamínu E?
Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme k
dispozici.

3) Pokud Městys Liteň dělal rozbor, z něhož informace pocházejí, žádám o
přiložení tohoto rozboru. Pokud Mětys Liteň nedělal rozbor, uveďtete, že
nedělal.
Nedělal

4) Jak je zpoplatněna reklama na FB profilu Městyse Liteň? Žádám o
přiložení ceníku.
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu.

5) Kolik stojí 1ks vejce z předmětné akce a jaké velikosti vejce je?
Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme k
dispozici.

6) Kolik Kč inkasoval Městys Liteň za předmětné reklamní sdělení?
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu.

7) Na jak dlouho byla inzerce sjednána?
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu ani inzerci.

8) Existuje smlouva na tuto inzerci? Pokud ano, žádám o její přiložení k
odpovědi.
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu ani inzerci.

S pozdravem

 

Tomáš Jurajda, starosta

Městys Liteň