Reklama na facebookovém profilu Městyse Liteň

Karel Komárek vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Karel Komárek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace týkající se komerčního sdělení na facebookovém profilu Městyse Liteň. Dne 20.11.2023 byla zveřejněna inzerce propagující prodej vajec na soukromé farmě v Leči u Litně. Farma patří soukromé společnosti Velkostatek Tetín, která má stejného jednatele jako společnosti Stříbrný potok a Stříbrný potok Reality Developments, totiž pana MATTHEW VACLAV DURAS, který Litni blokuje převod pozemků souvisejících s liteňskou mateřskou školou.
1) Co znamená značka "nutri score A", kterou inzerujete? V oficiálním značení vajec v prodeji se žádná taková značka nevyskytuje.
2) Jak Městys Liteň ověřil tvrzení v reklamním sdělení, že vejce obsahují o 1/3 méně cholesterolu, o 1/4 méně nasycených tuků, o 2/3 více vitamínu A, 2x více Omega 3 mastných kyselin, 3x více vitamínu E?
3) Pokud Městys Liteň dělal rozbor, z něhož informace pocházejí, žádám o přiložení tohoto rozboru. Pokud Mětys Liteň nedělal rozbor, uveďtete, že nedělal.
4) Jak je zpoplatněna reklama na FB profilu Městyse Liteň? Žádám o přiložení ceníku.
5) Kolik stojí 1ks vejce z předmětné akce a jaké velikosti vejce je?
6) Kolik Kč inkasoval Městys Liteň za předmětné reklamní sdělení?
7) Na jak dlouho byla inzerce sjednána?
8) Existuje smlouva na tuto inzerci? Pokud ano, žádám o její přiložení k odpovědi.
S přátelským pozdravem,

Karel Komárek

Lenka Procházková, Městys Liteň

Dobrý den pane Komárku z Bělče.

K vaším dotazům:

Leták uveřejněný na našem FB a webu je informace pro občany o dění v
Litni, nejedná se z o "komerční" sdělení, tak jako propagujeme ostatní
akce a není to nijak zpoplatněno.

1) Co znamená značka "nutri score A", kterou inzerujete? V oficiálním
značení vajec v prodeji se žádná taková značka nevyskytuje.
Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme
k dispozici.

2) Jak Městys Liteň ověřil tvrzení v reklamním sdělení, že vejce obsahují
o 1/3 méně cholesterolu, o 1/4 méně nasycených tuků, o 2/3 více vitamínu
A, 2x více Omega 3 mastných kyselin, 3x více vitamínu E?
Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme k
dispozici.

3) Pokud Městys Liteň dělal rozbor, z něhož informace pocházejí, žádám o
přiložení tohoto rozboru. Pokud Mětys Liteň nedělal rozbor, uveďtete, že
nedělal.
Nedělal

4) Jak je zpoplatněna reklama na FB profilu Městyse Liteň? Žádám o
přiložení ceníku.
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu.

5) Kolik stojí 1ks vejce z předmětné akce a jaké velikosti vejce je?
Tuto informaci si vyžádejte u společnosti Velkostatek Tetín, nemáme k
dispozici.

6) Kolik Kč inkasoval Městys Liteň za předmětné reklamní sdělení?
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu.

7) Na jak dlouho byla inzerce sjednána?
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu ani inzerci.

8) Existuje smlouva na tuto inzerci? Pokud ano, žádám o její přiložení k
odpovědi.
Nejedná se o zpoplatněnou reklamu ani inzerci.

S pozdravem

 

Tomáš Jurajda, starosta

Městys Liteň