Rejstříkový soud ,trestný čin,maření spravedlnosti

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám Vás o prověření. Společenství pro dům Havanská 142,Praha 7-Bubeneč .Statutární orgán ,pověřený vlastník,Ing.Robert Hyan,den vzniku funkce 16.prosince 2009.
Pan Robert Hyan zákonem ztratil způsobilost vykonávat funkci,podle NOZ...2016, funkce předseda,Pan pověřený vlastní ve funkci setrvá přesto,že na ni svými znalostmi ,nebo z jiných důvodů nestačí,dopouští se jednání ,které je neslučitelné s péči řádného hospodáře,a to se všemi z toho vyplývajíci právními důsledky,,,Zmizení statisíců z transparentního účtu SVj ,fond odměn !
Od roku 2009 nevedení účetnictví, roční závěrky nezná,ukládání závěrky do sbírky listin .nebot rejstřík společenství vlastníků jednotek,je dle zákona o veřejných rejstřících definován jako veřejný rejstřík.
Pan pověřený vlastník Robert Hyan ,od ledna 2019 ,funkci nevykonává.Od ledna 2019 ,bez účasti spoluvlasníků jednotek si určil k funkci bílého koně, manželku .Ing.Kateřinu Hyan s měsíčním příjmem 5 000,-Kč.Pani k.Hyan neodevzdává danové přiznání, FÚ.Praha 7.
Žádám podle základních lidských práv k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.Pověřeného vlastníka,pana Ing.Roberta Hyana,Společenství pro Praha 7..IČO. 28195981,Transparentní účet
5365416001/5 500. odměny vlastníka.K.Hyan

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rejstříkový soud
,trestný čin,maření spravedlnosti" s evidenčním číslem
257e43e3-0bf7-4a09-8fc3-7632d03c5397 a s běžným číslem 56382/2022 bylo
doručeno dne 15.02.2022 14:32:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

Žadatelka Olga K.

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9265 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9265 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Funkci předsedky SVJ,nemůže vykonávat ,manželka bývalého předsedy,manžela pani Kateřiny Mlčochové-Hyan.nebyla zvolena na shromáždění v roce 2019,aby tuto funkci předsedy vykonávala,přesto dostává odměny v částce 5 000 Kč za vykonanou funkci,kterou také nevykonává.jedná se o zcizení prostředků SVJ.,Rejtříkový soud ,ze zákona musí funkci ,předsedy SVJ , pana Roberta Hyana zrušit !

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Rejstříkový soud
,trestný čin,maření spravedlnosti" s evidenčním číslem
2f4aa48f-0023-488a-ae63-3981bf6ea5b7 a s běžným číslem 72861/2022 bylo
doručeno dne 01.03.2022 15:33:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

 

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

[1][FOI #9265 e-mail] ??

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #9265 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9265 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9265 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]