Rejstříkový soud

kohlerová olga vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Nelze dohledat ve Veřejném rejstříku,IČO, 2819581, ve sbírce listin,pouze zaslano,zápis shromáždění ze dne 16.12.2015.Stanovy SVJ .předseda volen na pět let. R.H. vykonává svojí funkci nadále,Žádám o sdělení ,kdo vykonává funkci předsedy od roku 2020,Ve sbírce listin ,volba předsedy,neuvedena,

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rejstříkový soud" s
evidenčním číslem 4ca2f1df-14ec-4a15-8d49-8d09bde89e4a a s běžným číslem
352260/2023 bylo doručeno dne 24.10.2023 16:57:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

Žadatelka

 

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9625 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9625 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]