Rejstřík trestů právnických osob

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Ministerstvo spravedlnosti neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání všech informací z databáze "Rejstřík trestů právnických osob"
včetně těch, které jsou systémem evidovány, ale nejsou publikovány na stránkách https://eservice-po.rejtr.justice.cz/pub... a jsou zveřejnitelné v souladu s 106/1999 Sb.

V souladu s 106/1999 Sb. prosím o zaslání v elektronické formě, strojově čitelné

Požadované údaje jsou jednoduchým způsobem získatelné SQL dotazem z databáze a nejedná se tak o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rejstřík trestů
právnických osob" s evidenčním číslem b1d777db-7563-4b4f-a608-2bf076aa635b
a s běžným číslem 41354/2018 bylo doručeno dne 14.09.2018 00:31:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

 

            dne 14. 9. 2018 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena
Vaše žádost týkající se Rejstříku trestů právnických osob. Následně byla
dne 4. 10. 2018 podána stížnost na neposkytnutí požadovaných informací
v zákonné lhůtě.

            V prvé řadě přijměte omluvu za prodlení při vyřizování Vaší
žádosti způsobené pozdním dodáním podkladů k odpovědi ze strany věcně
příslušného útvaru Ministerstva spravedlnosti ČR, bez nichž by Vám však
nebylo možno odpověď zaslat.

            Na základě (včera obdržených) podkladů je nutno konstatovat,
že požadované informace z databáze „Rejstřík testů právnických osob“,
které jsou publikované na internetových stránkách pod odkazem:
[1]https://eservice-po.rejtr.justice.cz/pub..., může poskytnout pouze
Rejstřík trestů, jenž má daný informační systém ve své působnosti.
Kontaktovat jej můžete elektronicky na adrese:
[2][emailová adresa], ID datové schránky vtqabcz.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [3][emailová adresa]

[4]www.justice.cz

 

[5]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://eservice-po.rejtr.justice.cz/pub...
2. mailto:[emailová adresa]
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.justice.cz/
5. https://justice.cz/