Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika Kresilová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Registrace vozidla s řízením na pravé straně

Čekáme, až si Monika Kresilová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Monika Kresilová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla jsem se zeptat zda lze v ČR registrovat automobil s řízením na pravé straně. Stěhujeme se z Irska.
A zároveň, za předpokladu, že je registrace možná, zda může vzniknout nějaký problém na STK právě kvůli opačnému řízení?

S přátelským pozdravem,

Monika Kresilová

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 27.04.2020 21:17:51
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Registrace vozidla s
řízením na pravé straně
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 27.04.2020 21:17:51
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Registrace
vozidla s řízením na pravé straně
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8262 e-mail] ??

 

Naše č. j. 138/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď

 

  Vážená paní,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 27. 4. 2020
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 19415/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádala o informaci  – cit.:
„…zda lze v ČR registrovat automobil s řízením na pravé straně. Stěhujeme
se z Irska. A zároveň, za předpokladu, že je registrace možná, zda může
vzniknout nějaký problém na STK právě kvůli opačnému řízení?…“ 

 

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel
Vám sděluji, že vozidlo s řízením na pravé straně v České republice
registrovat lze.

Vzhledem k tomu, že vozidlo musí při provozu v ČR svým provedením
odpovídat požadavkům pro pravostranný provoz, bude před registrací ovšem
nutné vyřešit nastavení světlometů na pravostranný provoz, neboť opačné
nastavení by mohlo v provozu oslňovat, a také nastavení nepřímých výhledů
(zrcátek), které mohou být rovněž uzpůsobeny levostrannému provozu.

V případě, že vozidlo bylo výrobcem původně určeno pro levostranný provoz,
musí být k vozidlu doložen technický protokol technické zkušebny
potvrzující plnění požadavků pro pravostranný provoz.

Ostatní náležitosti  při registraci vychází z toho, že vozidlo bylo
naposledy registrováno v Irsku a jelikož se jedná o členský stát EU, pak
se neschvaluje technická způsobilost a pouze se provádí registrace a
postupuje se jako u běžného dovozu z libovolného členského státu (ust. § 6
zákona č. 56/2001 Sb.).

 

S pozdravem 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.png@01D5E01D.ECA2E6F0

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8262 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika Kresilová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.