Registrace přívěsu původem z majetku armády ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Můžete mi vyjmenovat potřebné dokumenty a procedury které potřebuji,nebo musím absolvovat k registraci jednoosého přívěsného vozíku typu K1V ,s nájezdovou brzdou od BSS Brandýs nad Labem?K němuž nemám žádné dokumenty?
Díky

S přátelským pozdravem,

Trojan

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 09.03.2020 13:50:48
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Registrace přívěsu
původem z majetku armády ČR
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 09.03.2020 13:50:48
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Registrace
přívěsu původem z majetku armády ČR
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

František Trojan                                 e-mail:
[FOI #8175 e-mail] ??

 

Naše čj. 102/2020-072-Z106/4

 

Věc: Podání - žádost o informace ze dne 9. 3. 2020 -  Odpověď

 

Vážený pane,

 

Ministerstvu dopravy bylo doručeno dne 9. 3. 2020 Vaše podání - žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), která byla  zaevidována
podatelnou ministerstva téhož dne pod č.p. 12060/2020-MD-CKDP. V žádosti
požadujte poskytnout následující informace – cit.:„Můžete mi vyjmenovat
potřebné dokumenty a procedury které potřebuji, nebo musím absolvovat k
registraci jednoosého přívěsného vozíku  typu K1V ,s nájezdovou brzdou od
BSS Brandýs nad Labem? K němuž nemám žádné dokumenty?“

Úvodem je nutné vysvětlit, že na dotazy, které kladete, se zákon o
svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Dle názoru Ministerstva
dopravy se nejedná o žádost ve smyslu informačního zákona, nýbrž o dotaz
směřující ke sdělení postupů v konkrétní životní záležitosti (podstatou
informačního zákona je poskytnout informace, které úřad v minulosti již
připravil, sepsal, archivoval; a proto jsou v zákoně i relativně krátké
lhůty pro vyřízení žádosti). V tomto smyslu v tomto konkrétním případu
nebyla v minulosti zpracována žádná informace.

Dotazy, které míří ke sdělování postupů, vyjmenovávání potřebných
dokumentů, k posouzení, zda něco je či není možné, nejsou obvykle dotazy,
na které mají úřady a další povinné subjekty předem sepsané a připravené
odpovědi. A zákon dává možnost úřadům takové dotazy zamítnout (dle InfZ).
Takové dotazy může občan  úřadům zaslat, ale je vhodnější se ptát bez
odkazu na informační zákon, standardní cestou).       

Nicméně  v rámci otevřeného a vstřícného úřadu, na základě vyjádření věcně
příslušného Odboru provozu silničních vozidel, Vám sdělujeme mimo režim
InfZ, že rozhodující je, zda lze prokázat k vozidlu jeho schválení
technické způsobilosti platné v době uvedení do provozu. Za tímto účelem
doporučujeme obrátit se na firmu PANAV ([1]https://www.panav.cz/),  jako
nástupnickou organizaci výrobce přípojných vozidel BSS.

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [11][IMG]
    

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.panav.cz/
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. https://www.countryforfuture.com/