Registrace osoby starší 19 let u pediatra

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1/ V jakých výjimečných případech může být ošetřujícím lékařem osoby starší 19 let lékař se specializací pediatr, pokud tento lékař nemá jinou specializaci?
2/ Co má učinit pediatr, požádá-li jej o vyšetření osoba starší 19 let?
3/ Jaké důsledky by mělo vystavení dokladu o dočasné pracovní neschopnosti pediatrem pro osobu starší 19 let? Byla by "neschopenka" uznána a proplacena?
4/ Pokud ČSSZ zjistí, že pediatr vystavil "neschopenku" osobě starší 19 let, jak dále postupujete? Hrozí pediatrovi nějaká sankce?

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Česká správa sociálního zabezpečení

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ ADRESY PODATELNY
*************************************************************************************************
Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Registrace osoby starší 19 let u pediatra.“ byla doručena 24.04.2016 19:31:19 na elektronickou adresu podatelny ČSSZ-ústředí.
Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor:10000/1857125/16.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.
Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...