Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Křivohlavý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Reflexní prvky

Čekáme, až si Roman Křivohlavý přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Roman Křivohlavý

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych se informoval, je-li možné iniciovat zavedení povinných reflexních prvků pro chodce, ale ne formou dodatečných opatření, jak je to aplikováno nyní. Jde mi o to, aby to byla povinnost pro výrobce oblečení (aktuálně bych asi řešil zimní oblečení a dalo by se zaměřit na bundy a kabáty), vybavit svoje výrobky pevným neodstranitelným reflexním prvkem. Pokud by tuto povinnost nesplňovali, nebylo by možné takovéto výrobky prodávat na trhu.

Děkuji předem za Váš čas a odpověď

S přátelským pozdravem,

Roman Křivohlavý

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 04.11.2020 11:53:11
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Reflexní prvky
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 04.11.2020 11:53:11
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Reflexní prvky
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Klenotová Jana, Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Roman Křivohlavý

 

e-mail: [1][FOI #8435 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 352/2020-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 4. 11. 2020 – Sdělení

 

Vážený pane,

 

dne 4. 11. 2020 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno
Vaše podání označené jako „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), které bylo zaevidováno podatelnou ministerstva pod čp.
52655/2020-MD-CKDP. V podání požadujete po Ministerstvu dopravy - cit.:

 

„rád bych se informoval, je-li možné iniciovat zavedení povinných
reflexních prvků pro chodce, ale ne formou dodatečných opatření, jak je to
aplikováno nyní. Jde mi o to, aby to byla povinnost pro výrobce oblečení
(aktuálně bych asi řešil zimní oblečení a dalo by se zaměřit na bundy a
kabáty), vybavit svoje výrobky pevným neodstranitelným reflexním prvkem.
Pokud by tuto povinnost nesplňovali, nebylo by možné takovéto výrobky
prodávat na trhu.“

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání nespadá
pod režim InfZ. Podstatou informačního zákona je poskytnout informace,
které příslušný úřad písemně v minulosti připravil, archivoval; a proto
jsou v zákoně i relativně krátké lhůty pro vyřízení žádosti. Vy však
nepožadujete archivovaný dokument, ale sdělit, zda je možné iniciovat
projednání legislativní změny. Žádosti, resp. podání či podněty
k legislativním změnám, nejsou žádostmi dle InfZ.

Nicméně v rámci vstřícnému a otevřeného úřadu Vám mimo režim InfZ zasíláme
vyjádření a vysvětlení Samostatného oddělení BESIP k problematice
používání reflexních prvků.

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je použití reflexních prvků za
snížené viditelnosti velmi důležitým ochranným opatřením, které přispívá
ke snižování počtu závažných nehod s úmrtím či zraněním chodců.
Legislativní povinnost nosit reflexní prvky mimo obec za snížené
viditelnosti je v ČR již zakotvena. Preventivní aktivity Ministerstva
dopravy (BESIP), policie a dalších subjektů přispívají k tomu, aby lidé
reflexní prvky nosili a především v rizikových podzimních a zimních
měsících se tak v silničním provozu chránili. Platná legislativa a
prevence je z pohledu oddělení BESIP dostatečná: je třeba aby široká
veřejnost měla vlastní odpovědnost za ochranu sebe a ostatních v silničním
provozu.

 

Pokud jde o Vámi navrhovanou povinnost výrobců vybavit zimní oblečení
pevným neodstranitelným reflexním prvkem, je třeba takové plošné opatření
posoudit nejen z hlediska bezpečnosti silničního provozu, ale také jeho
zásadních dopadů na výrobce, spotřebitele, cenu výrobků a tak dále.
Otázkou by rovněž bylo, jak zajistit, že takový prvek bude udržovat
potřebné reflexní vlastnosti a nebude degradovat. Pravidla jednotného trhu
Evropské unie navíc určuje legislativa platná v celé EU a podobný typ
opatření tedy nelze řešit pouze národní legislativou. Tyto otázky nicméně
nejsou v gesci Ministerstva dopravy, oddělení BESIP. Řešily by je
příslušné úřady a ministerstva, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [11][IMG]
    

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8435 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman Křivohlavý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.