Reflexní pásky

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych vás požádat o informaci, jakou částku Kraj Vysočina zaplatil za 427.000 reflexních pásek v rámci projektu Bezpečná Vysočina, a jaká společnost byla dodavatelem této zakázky.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 28.11.2016 09:05:06

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 26.11.2016 22:16:37 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP15WJSA
Datum zaevidování: 26.11.2016 22:16:37
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06LQU6
Vaše evidenční údaje:
Langer Marek, Libická 1990/11, 13000 Praha 3, foi+request-6045-ece8345b@infoprovsec...
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Ref...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP15WJSAKUJISE06LQU6"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Karásková Jana

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP15ZUL1
Značka : KUJI 93545/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Odpověď na žádost o informaci
Věc podrobně : Odpověď na žádost o informaci
Datum podání : 9.12.2016