Redakční uzávěrka Kouřimského zpravodaje

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 20. 1. 2020 jsem zaslala žádost redakční radě Kouřimského zpravodaje, abych jako zastupitelka města mohla posílat své příspěvky v určitých případech i po redakční uzávěrce, která je vždy 20. v předcházejícím měsíci, protože v současné době má tuto „výsadu“ pouze vedení města. Jednání zastupitelstva města se koná vždy poslední středu v měsíci, což je až po redakční uzávěrce. Vzhledem k dvojímu metru redakční rady KZ se komentář místní opozice k aktuálně uskutečněnému jednání ZM dostane k občanům města až s více než měsíčním zpožděním. Svou žádost jsem tehdy zdůvodnila skutečností, že vedení města mělo tuto možnost například v prosinci
2019, neboť v lednovém čísle Kouřimského zpravodaje byl zveřejněn zápis z jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 30. 12. 2019, což je 10 dní po redakční uzávěrce. Mou žádost tehdy vyřizovala členka redakční rady, paní Jenešová, která mi poslala toto zamítavé stanovisko:

Dobrý den paní Dvořáková,
po konzultaci s paní starostkou Vám bohužel musím sdělit, že uzávěrka je k 20.
S pozdravem
Hana Jenešová
město Kouřim

Žádám proto:
1. Vysvětlení, jak je možné, že v letošním červnovém čísle Kouřimského zpravodaje byl zveřejněn zápis z jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 27. 5. 2020, což je 7 dní po redakční uzávěrce.

2. O možnost zasílat komentáře k jednání zastupitelstva města po redakční uzávěrce tak, jak již bylo několikrát umožněno vedení města.

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1380/2020 ze dne 18. 6. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz - Redakční uzávěrka Kouřimského zpravodaje

 

Vážená paní, vážený pane,

k příkladu z prosince roku 2019:

Zpravodaj je vydáván vždy na začátku měsíce. Nemá pevné datum vydání.

V období mezi svátky, či přímo na svátky se vydání čísla logicky posunulo, protože ho nebylo možné vydat k 2. lednu. KZ vyšel 14. 1. 2020 a tak se do lednového vydání KZ mohly zařadit také informace z jednání zastupitelstva z prosince. Informace byly zveřejněny bez osobních komentářů.

 

Vysvětlení, jak je možné, že se v červnovém vydání KZ objevily informace z jednání zastupitelstva z předchozího měsíce je stejné. KZ vyšel nikoliv hned 1. června, ale 8. června. Proto byl prostor do KZ zařadit informace ze zasedání zastupitelstva - opět bez osobních komentářů.

 

Pokud se bude zasedání ZM konat na konci měsíce např. 30. 9. 2020 a současně bude vydání KZ naplánováno již na 1. 10. 2020 tak informace ze zasedání ZM nelze zpracovat. KZ je vydáván na začátku měsíce a nelze tak paušálně určit, že se informace z předcházejícího zasedání KZ či komentáře mohou zapracovat.

 

Prosíme, respektujte uzávěrku k 20. každého předcházejícího měsíce.

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim