Redakční rada periodika Noviny českobudějovické radnice

Jakub Foldyna vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město České Budějovice

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Foldyna

Povinný subjekt: Statutární město České Budějovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí informace o složení redakční rady periodika Noviny českobudějovické radnice mezi lety 2006 až 2013.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Statutární město České Budějovice

Vaše emailové podání bylo přijato 7. 2. 2022 pro další zpracování a je evidováno pod číslem 558

Bušková Markéta, Statutární město České Budějovice

3 přílohy

Vážený pane Foldyno,

 

statutární město České Budějovice (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo
dne 7. 2. 2022 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se složení
redakční rady periodika Noviny českobudějovické radnice mezi lety 2006 až
2013. Povinný subjekt Vám v příloze tohoto přípisu poskytuje požadované
informace.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Markéta Bušková

Odbor kancelář primátora

Právní oddělení

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

tel.:    386 802 921

web:  [1]http://www.c-budejovice.cz

mail:  [2][emailová adresa]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3]cid:image002.png@01D816A7.262AAC70       

 

References

Visible links
1. http://www.c-budejovice.cz/
2. mailto:[emailová adresa]